Ansvarsbevisst rørlegger?

Er du en ansvarsbevisst rørlegger? Visste du at det er ganske mange arbeider du må søke kommunen om tillatelse til å utføre? Lover og regler virker kanskje tørt og kjedelig, men det er viktig at du er klar over hva som er søknadspliktige arbeider og hva som ikke er det. Konsekvensene kan nemlig bli store dersom du ikke søker! I denne artikkelen skal vi gi deg en liten innføring i temaet, og noen tips på veien.

Hva må du som ansvarsbevisst rørlegger søke om?

Dessverre er det ikke alltid så lett å vite når arbeider er søknadspliktige og når man ikke trenger å søke. Dette krever litt kjennskap til regelverket, og det kan være utfordrende å navigere i jungelen av paragrafer og unntak. Vi skulle gjerne laget en komplett liste, men mange arbeider havner i en gråsone hvor konkrete vurderinger må til. Noen hovedlinjer kan vi imidlertid trekke opp.

Som en tommelfingerregel kan du tenke at alle utvendige anlegg som er nye eller som skal endres er søknadspliktige, mens innvendige anlegg i hovedsak er unntatt søknadsplikt. Dette skal vi gi deg noen eksempler på, slik at det blir lettere for deg å vurdere om du må søke kommunen om tillatelse eller ikke.

Minirenseanlegg, nye stikkledninger eller endringer på disse?

Skal du for eksempel etablere et nytt minirenseanlegg, nye stikkledninger eller gjøre endringer på disse, er dette typiske arbeider som er søknadspliktige. Hvis det derimot skulle oppstå et akutt ledningsbrudd, kan du trygt utføre en punktreparasjon på røret uten å søke kommunen om tillatelse.

De litt mer uklare tilfellene er innvendige arbeider i eksisterende bygg, der man må skille mellom hva som er nye anlegg, endring eller reparasjon. Her er også hovedregelen at arbeidene er søknadspliktige, men det finnes flere unntak for arbeider som er innenfor én bruksenhet eller branncelle.

Du kan for eksempel gjøre mye innenfor en enebolig uten å måtte søke kommunen om det, sånn som å bytte sluk og rør, eller etablere nye anlegg. Derimot går det et viktig skille mellom eneboliger og to- eller flermannsboliger. For arbeider på røranlegg eller bytte av sluk i bygg med flere boliger, kan dette medføre at branncellen brytes og da anses arbeidene som søknadspliktige.

Dette er bare noen få eksempler på arbeider som krever søknad og arbeider du kan utføre uten tillatelse fra kommunen.

Hva er konsekvensen av ikke å søke?

Dersom du ikke søker kommunen om tillatelse, kan konsekvensene bli store. Da er arbeidene i realiteten ulovlige, og det vil kunne gi kunden din problemer i fremtiden. Ulovligheter etter plan- og bygningsloven blir nemlig aldri foreldet, som betyr at kunden din risikerer å måtte tilbakestille arbeider du har utført eller selge en eiendom med ulovlige forhold.

Husk at du også har et ansvar der du utfører arbeider på et større prosjekt der noen andre er ansvarlige for å søke kommunen om tillatelse. I slike tilfeller kan du ikke påbegynne jobben før din erklæring om ansvarsrett for de arbeidene du skal utføre er sendt inn til kommunen, tillatelse fra kommunen foreligger og du er kjent med innholdet i tillatelsen.

Om dette virker gresk…

Det er hjelp å få. Som kunde hos oss kan du spørre våre erfarne konsulenter i Byggesaksavdelingen om råd. Også vår digitale søknadsløsning, Holte ByggSøk, kan gjøre jobben din mye lettere.

I Holte ByggSøk kan du bygge opp og lage maler for søknader. Slik kan du raskt og enkelt varsle naboer digitalt og sende søknad til kommunen.

Mange kommuner tar ikke lenger imot søknader på e-post eller papir, og du er derfor avhengig av et godt, digitalt og profesjonelt system. Om du går for Holte ByggSøk har du også tilgang på skikkelig fagsupport – er du usikker på om du må søke, spør oss!

Hjelp til selvhjelp for rørlegger

Om du ønsker å lese deg litt opp på hva som regnes som søknadspliktige arbeider og ikke, anbefaler vi at du setter deg inn i reglene i plan- og bygningsloven og i forskrift. For å peke deg i riktig retning, kan du begynne med å se på bestemmelsene du finner i:

Plan- og bygningsloven § 20-5 om tiltak som er unntatt fra søknadsplikt. Byggesaksforskriften med veiledning (SAK10) § 4-1 bokstav e og f, om tiltak som ikke krever søknad og tillatelse.

 

Dette må du søke om:

Innvendige sanitærinstallasjoner:

  • Rørgjennomføringer i brannskiller
  • Sluk i gulv som er brannskille

Utvendige vann- og avløpsanlegg:

  • Nye utvendige vann- og avløpsanlegg
  • Tilknytning til offentlig vann/avløp for nye og eksisterende bygg
  • Endret tilknytningspunkt
  • Omlegging av private ledninger
  • Etablering/sanering av slamavskiller
  • Etablering/endring av minirenseanlegg

NB! Oversikten er ikke komplett, men angir typiske tiltak som må søkes om.