Bedre bygg og boliger

I over 40 år har Holte forenklet og forbedret hverdagen til små og mellomstore byggefirmaer. Vi har levert et rikt datagrunnlag og brukervennlige programvareløsninger som har gjort prosjektgjennomføringen rask, effektiv og lønnsom. Slikt skaper trygge arbeidsplasser og gode bygg.

Grunnpilarene i vår programportefølje har vært Holte Prosjektsenter, Byggsafe Total, Fagtorget og i de siste 5 årene HoltePortalen. For de aller fleste av våre kunder har programvareportalene dekket de viktigste behovene i bedriften i forhold til å ha oversikt over prosjekter, ta vare på sine ansatte og sikre bedriften en sunn økonomi.

I 2016 overtok Holte fagsystemet Bygg og Bolig. Et bransjesystem Boligprodusentenes forening og Norges Byggmesterforbund bygget opp og driftet sammen i flere år. Bygg og Bolig har vært den viktigste kommunikasjonsplattformen for normdokumenter, rutiner og kontraktsmaler ut til de største boligprodusentene i Norge gjennom en årrekke.

Boligprodusentenes Forening og medlemsbedriftene har sammen med oss i Holte valgt å tenke fremover. HoltePortalen er en mer egnet tjenesteplattform, bygget for den digitale utviklingen vi står midt oppe i. Det har derfor vært naturlig å jobbe mot å flytte faginnholdsdistribusjon og bruk av felles verktøy over hit. Ved inngangen til fellesferien 2018 har man fått på plass ny byggesøknadsmodul, ny kontraktsmodul, ny kvalitetshåndbok med oppdatert faginnhold og integrasjon mellom HoltePortalen og de mest brukte CRM-systemene i byggenæringen. Brukerne er klar for «Nye Bygg og Bolig» og for fremtiden. HoltePortalen er nå Norges desidert største fagportal.

I løpet av høsten 2018 flytter de siste brukerne og boligkjedene over fra Bygg og Bolig til HoltePortalen. Her vil faginnholdet for boligprodusenter distribueres som “Boligprodusentenes Styringsssystem“. Samtidig er det også stor bevegelse i brukermassen fra de tradisjonelle dokumentbaserte systemene i Holte og over til vår heldigitale løsning. En løsning som vil fortsette å være i stor utvikling i årene fremover. Nylig lanserte Holte «5 sikre» for elektrikere i fagportalen JobOffice. Denne bruker også sjekklistemotoren i HoltePortalen. Løsningene for rørleggere og elektrikere integreres nå tettere med resten av fagsystemet for bygg.

Utover i 2018 vil Holte åpne vår digitale samhandlingsløsning mot en rekke andre fagsystemer og konkurrerende applikasjoner. Dette vil gjøre det mulig for brukerne å velge friere blant de løsninger som finnes og gjøre deling og samhandling i prosjekter mye enklere.  Dette er viktige virkemidler for å kunne rette fokus mot det de aller fleste håndverkere er mest opptatt av: å bruke minst mulig tid på administrasjon og mest mulig tid på å bygge. Det handler om å skape bedre bygg og boliger, – for deg og meg.