SmartKalk 3.9 – bedre enn noensinne!

Vi er stolte over å presentere alle de nye forbedringene i SmartKalk. Med disse kan våre kunder gå høsten i møte med mange nye funksjoner som vil gjøre kalkulasjonsjobben enda enklere og raskere, og dermed bidra til en mer effektiv og ikke minst lønnsom hverdag. Vi vet du kommer til å elske den nye versjonen fordi vi har lagt inn mange etterspurte funksjoner.
(
For å oppdatere versjonen du har i dag, går du på «Hjelp->Se etter programoppdateringer…»)

Vi anbefaler deg å lese denne endringslisten så du får med deg de funksjonene som er viktig for deg.

1.  Tilpasninger vedrørende eBestilling

2.  Kalkuler påslag etter ønsket salgspris i egenskaper for kalkulasjon

3.  Spesifiser antall desimaler programmet skal ta hensyn til i kalkuleringen

4.  Spesifiser hvor mange desimaler rapportene skal vise

5.  Rund opp materialforbruk i ressursvisningen for å få dette som en del av din selvkost

6.  Slå opp omregningsfaktor mot NOBB for endret enhet i prisoppdatering av kalkulasjon mot leverandør

7.  IFC-utvidelser:

 • Ved kobling av rom kan du definere NS-kode for poster som skal settes til valgfri i tilstøtende vegger
 • Koble objekter som har ønsket “Renovation Status” verdi
 • Mulighet for å koble prisbase-objekter med vekt som enhet
 • Nytt valg for bruk netto areal for dekker og tak

8.  Utvidet funksjonalitet for oppbygning av kontoplan manuelt

 • Hurtigtaster for å legge til
 • Velg mange fra kapittel og bygningsdellisten
 • Kopier alle undernivåer til en annen konto
  ​Dette håper vi vil bidra til en mer effektiv hverdag for manuell oppbygning av kontoplan, som for eksempel ved oppbygning av beskrivelser

​9.  Kategoriutvidelser

 • Sett kategori for flere på en gang
 • Mulighet for å vise kolonne for kategori
 • Kategoriikon viser kategoriinformasjon når musepeker er over

10.  ​Rapportutvidelser

 • Mulighet for å huske flere brukerinnstillinger\favoritter for beskrivelsesrapporten
 • Skriv ut materialbestilling for flere kalkulasjoner i prosjektet
 • Utvidet bunntekst muligheter for rapporter
 • Skriv ut til Word

11.  Informasjonsikon for å vise egenskaper i Holte prisbase er flyttet til venstre og med det alltid synlig. En liten endring, men den gjør at du alltid kan åpne egenskaper ved et museklikk istedenfor dobbeltklikk, dersom du ikke ser hele kolonnen

12.  Ny knapp i Ctrl+Q for å legge til postens tilhørende element ved et klikk

13.  GTIN er lagt til som nytt felt for ressurser

14.  GTIN kan defineres som et eget felt ved vareimport

15.  Mulighet for å slette alle leverandører

16.  Notifikasjon inne i programmet når nye oppdateringer er tilgjengelig  for brukere med både administrator og normal rolle

17.  NS8360-kode er lagt til for elementer

18.  Oppdaterte prosesskoder

19.  Oppdatert tariffoppslag på høyre siden

20.  Nytt filter i avansert søk for å vise kalkulasjonsobjekter med mengde eller pris lik 0

21.  Sorter etter dimensjon i avansert filter

22.  Prosjektvindu viser x-antall første prosjekter

23.  Nytt valg i vareimport for å importere kun nye varer. Dette for å kunne beholde priser for eksisterende, men få inn nye varer på enkel måte når en har en fastsatt dato for prisjustering

24.  Det er lagt inn svensk og polsk språk, men vi har ikke fått oversatt all ny funksjonalitet. Der det mangler svensk fylles norske tekster inn. Der det mangler polske tekster fylles engelske inn.

25.  ...samt en mengde mindre forbedringer i SmartKalk