Byggesak

6 timer
Kr 4500,- per person

Å utarbeide byggesøknader er ikke nødvendigvis en enkel oppgave som har to streker under svaret. Mange opplever både endeløse mangelbrev og avslag som kanskje kunne vært unngått. Ønsker du økt kunnskap og bedre trygghet, samt nyttige tips og vink til hvordan du kan dokumentere så riktig som mulig, er dette kurset noe for deg.

Meld meg på

La Norges fremste eksperter i byggesak veilede deg gjennom regelverket og gjøre deg bedre rustet ved utarbeidelse av din neste byggesak. Våre kursholdere har bred erfaring med håndtering av byggesaker, både som byggesaksbehandlere i kommunen og for privatmarkedet som rådgiver og ansvarlig søker. Regelverket vi må forholde oss til er i stadig endring. Våre kursholdere deltar i de fora som er mulig slik at de alltid er oppdatert, og tar de fleste faglige spørsmål på strak arm.

Dette kurset er aktuelt for deg som jobber med utarbeidelse av byggesøknader, og som har litt erfaring fra før. Er du helt fersk, anbefaler vi at du kontakter oss med forespørsel om et nybegynnerkurs.

Kurset gir deg bl.a. en oversikt over hva en byggesøknad skal inneholde av informasjon, med eksempler og tips på hvilke virkemidler du kan benytte for å få godkjent en søknad både med og uten dispensasjon. Du vil også få en innføring i ansvarsrettsystemet, samt eventuelle nye endringer i regelverket.

 • Mari Slagsvold – senior fagkonsulent
  Bygningsingeniør med 12 års erfaring fra Plan- og bygningsetaten i Oslo og mange års erfaring som ansvarlig søker og rågiver i Holte. Mari elsker å videreformidle sin kunnskap, og kan kunsten med å forvandle tørre fakta til spennende læring!
 • Lise Budde – avdelingssjef byggesak
  Utdannet bl.a. ved byggesaksskolen i regi av Høgskolen i Gjøvik, med 12 års erfaring fra Plan- og bygningsetaten i Oslo og mange år som ansvarlig søker og rågiver hos Holte. Lise har et smittsomt engasjement for byggesak.

 

Agenda fra kl. 10-16:

 • Om lov og forskrift
 • Søknadsform og tidsfrister
 • Ansvarsrettsystemet
 • Krav til søknadsdokumentasjon
  • Søknad om tillatelse/redegjørelse
  • Beregningsregler
  • Dispensasjon
  • Nabovarsel
  • Ansvarsrettblankettene
  • Avfallshåndtering
  • Ferdigstillelse
 • «Spørretimen»

i

Kontakt oss for mer informasjon. Du kan nå oss på tlf 45 50 60 70 eller sende oss en e-post på post@holte.no

Byggesak
Kr 4500,- per person
Send forespørsel