HMS i bygge- og anleggsprosjekter

3 timer
Kr 3490,- per person

Vet du når du skal lage en SHA-plan? Kjenner du innholdet og kravene i Byggherreforskriften? Hva er forskjellen mellom HMS og SHA? Dette er spørsmål du får svar på i kurset HMS i bygge- og anleggsprosjekter. Kurset er programvareuavhengig.

Meld meg på

Kurset passer for alle i BAE-næringen som er deltakere i prosjekter, enten som byggherre eller ikke.

Målet med kurset er at du skal få en større forståelse for hva du må forholde deg til i de ulike prosjektene i forhold til HMS og SHA. Kurset tar for seg både forberedelser av ulike planverk samt viser hvordan disse kan driftes i utførelsesfasen. Vi gjennomgår også hva du kan bidra med i de tilfellene som du er:

  • byggherre/annen byggherrerolle
  • hovedbedrift med samordningsansvar
  • underentreprenør

 

Våre HMS fagkonsulenter er erfarne kursholdere som kan HMS til fingerspissene. De har jobbet med HMStjenester i Holte i flere år og har god kjennskap til både faget og bransjen.

Agenda fra kl. 9-12.00:

  • HMS i prosjekt
  • SHA i prosjekt
  • Roller
  • Utarbeidelse og drift av planer
  • Oppgaveløsning

 

i

Kontakt oss for mer informasjon. Du kan nå oss på tlf 45 50 60 70 eller sende oss en e-post på post@holte.no

HMS i bygge- og anleggsprosjekter
Kr 3490,- per person