HMS i bygge- og anleggsprosjekter

3 timer
Kr 3490,- per person

Vet du når du skal lage en SHA-plan? Kjenner du innholdet og kravene i Byggherreforskriften? Hva er forskjellen mellom HMS og SHA? Dette er spørsmål du får svar på i kurset HMS i bygge- og anleggsprosjekter. Kurset er programvareuavhengig.

Meld meg på

Kurset HMS i bygge- og anleggsprosjekter passer for alle i bygg- og anleggsbransjen som er deltakere i prosjekter, enten som byggherre, byggherres representant, koordinator, prosjekterende, arbeidsgiver eller enmannsbedrift.

Kurset tar for seg både forberedelser av ulike planverk og viser hvordan disse kan driftes i utførelsesfasen. Vi gjennomgår også hva du kan bidra med i de tilfellene som du er:

  • byggherre/annen byggherrerolle
  • hovedbedrift med samordningsansvar
  • underentreprenør

Våre fagkonsulenter er erfarne kursholdere som kan HMS til fingerspissene. De har jobbet med HMS-tjenester i Holte i flere år og har god kjennskap til både faget og bransjen.

Agenda fra kl. 9-12:

  • HMS i prosjekt
  • SHA i prosjekt
  • Roller og plikter
  • Utarbeidelse og drift av planer
  • Praktisk visning i HoltePortalen
  • Oppgaveløsning

Se også kurset HMS for arbeidsgivere

i

Kontakt oss for mer informasjon. Du kan nå oss på tlf 45 50 60 70 eller sende oss en e-post på post@holte.no

HMS i bygge- og anleggsprosjekter
Kr 3490,- per person