Holte ByggSøk grunnkurs

3 timer
Kr 3490,- per person

Det kan være krevende å ta i bruk ny programvare. Frustrasjonen kan fort bli stor dersom du ikke helt forstår logikken. Holte ByggSøk grunnkurs er for deg som har kjøpt programvaren, men ikke kommet skikkelig i gang.

Meld meg på

Hva er Holte ByggSøk?

Holte har, i samarbeid med Direktoratet for byggkvalitet (DiBK), utviklet en heldigital søknadsløsning for utarbeidelse og innsending av byggesøknader til kommunen; Holte ByggSøk!

Med Holte ByggSøk vil nabovarsel og innsending av søknadene skje via Altinn – og alle kommunene i Norge kan ta imot. Systemet holder deg i hånda og sørger for at du har god styring over alle prosjektene dine.

Holte ByggSøk grunnkurs passer for:

deg som ønsker grunnleggende innføring i hvordan byggesøknaden kan utarbeides i Holte ByggSøk. Kurset passer for ferske brukere av systemet og vil gjennomføres i et rolig tempo. Kurset kan også anbefales deg som vurderer å anskaffe Holte ByggSøk.

Har du allerede sendt inn noen søknader kan du heller vurdere vårt videregående kurs. Har du jobbet mye i systemet, vil kanskje vårt superbrukerkurs være den beste løsningen.

Kurset er et programvarekurs som forutsetter at du har faglig kompetanse innenfor byggesak. Vår kursholder er ellers godt rustet til å besvare også faglige spørsmål så langt tiden strekker til.

Grunnkurset gir deg:

innføring i de grunnleggende funksjonene i Holte ByggSøk, slik at du trygt kan komme i gang med dine egne byggesøknader. Det legges opp til at du kan løse relevante oppgaver i systemet ved bruk av vår kurskonto.

Agenda kl. 9 -12:

• Holte ByggSøk – hvordan fungerer det?
• Opprette prosjekter
• Generell bruk og logikk
• Nabovarsling
• Gjennomføringsplan, ansvarsretter, samsvars- og kontrollerklæringer
• Søknadstyper
• Oppgaver: Holte ByggSøk benyttesmed pålogging på vår kurskonto

Du vil ha tilgang til kurskontoen fram til kl. 14.00 samme dagen, slik at du kan jobbe videre med oppgaver og bli bedre kjent med systemet.

Utstyr til kurset:

Ved nettkurs anbefaler vi at du har to skjermer tilgjengelig, en hvor du følger kurset og en hvor du kan løse oppgaver. Det er ingen krav om egen lisens til systemet. På kursdagen vil alle deltakere logge på en egen kursserver.

Hvilket Holte ByggSøk kurs passer for deg?

i

Kontakt oss for mer informasjon. Du kan nå oss på tlf 45 50 60 70 eller sende oss en e-post på post@holte.no

Holte ByggSøk grunnkurs
Kr 3490,- per person