Holte ByggSøk superbruker

3 timer
Kr 3490,- per person

Byggesøknad er en sammensatt og ofte langvarig prosess. Det er derfor viktig at ansvarlig søker har et godt verktøy for å styre oppgaven oversiktlig og effektivt. Ønsker du å se hvordan Holte ByggSøk som helhet kan effektivisere din hverdag med henvisning til alle oppgaver søker skal ivareta? Vil du ha tips og triks om selve søknadsløsningen? Kursets innhold vil i stor grad basere seg på de innspill vi mottar fra deltakerne i forkant av kurset.

Meld meg på

Kurset Holte ByggSøk superbruker passer for deg som i tillegg til økt kunnskap om Holte ByggSøk, vil ha god innsikt i hvordan systemet kan hjelpe deg i din rolle som ansvarlig søker. Det er en forutsetning at du allerede er godt kjent med Holte ByggSøk, har sendt inn en rekke søknader fra systemet tidligere og kanskje vært med på tidligere kurs i bruk av søknadsløsningen.

Er du ny eller trenger mer grunnleggende innføring, anbefaler vi vårt grunnkurs eller vårt videregående kurs.

Holte ByggSøk superbruker kurs gir deg:

inngående kunnskap om hvordan du som søker kan bruke hele systemet. Byggesøknader er sjelden strømlinjeformet. Vi viser deg derfor hvordan du effektivt kan løse eventualiteter som dukker opp. Vi viser deg en rekke funksjoner du kan dra nytte av for god styring av ditt prosjekt, og hvordan du kan ivareta rollen som søker  på en effektiv og sporbar måte, slik at du kan møte et tilsyn velkommen med åpne armer.

Før kurset vil deltakerne motta en e-post hvor man kan sende inn kokrete ønsker/ problemstillinger til kursholder. Slik kan du sikre at de tingene du ønsker informasjon om blir hensyntatt.

Agenda kl. 9 -12:

 • Forstå hvordan tjenesten henger sammen
 • Tips og triks til Holte ByggSøk – basert på deres innspill og vår kunnskap
 • Komplekse søknader
  • Når prosessen blir mer omfattende enn antatt
  • Fag- og foretak – når ting ikke lenger er strømlinjeformet
 • Omfordeling av prosjekter
 • Kvalitetssikring av søknaden
  • Egenkontroll
  • Sidemannskontroll
 • Styring av prosjektet
  • Dokument- og vedleggshåndtering
  • Fristoppfølging – flere muligheter
  • Koordineringsansvar
 • Spørrerunden
  • Vi svarer så godt vi kan på alt du måtte lure på, også det som knytter seg til enkeltsaker!

Utstyr til kurset:

Kurset er basert på forelesning og oppgaver. Ved nettkurs anbefaler vi at du har to skjermer tilgjengelig. På kursdagen vil  alle deltakere logge på en egen kursserver.

Hvilket Holte ByggSøk kurs passer for deg?

i

Kontakt oss for mer informasjon. Du kan nå oss på tlf 45 50 60 70 eller sende oss en e-post på post@holte.no

Holte ByggSøk superbruker
Kr 3490,- per person