Holte ByggSøk videregående kurs

3 timer
Kr. 3490,- per person

Det kreves en viss mengde kunnskap for å kunne effektivisere søknadsarbeidet. I tillegg til faglig kunnskap er det viktig å ha god forståelse for hvordan dine tekniske hjelpemidler kan benyttes. Som ansvarlig søker bør du gjøre Holte ByggSøk til din beste venn. Vårt videregående kurs bygger videre på vårt grunnkurs og krever noen forkunnskaper i Holte ByggSøk.

Meld meg på

Hva er Holte ByggSøk?

Holte har, i samarbeid med Direktoratet for byggkvalitet (DiBK), utviklet en heldigital søknadsløsning for utarbeidelse og innsending av byggesøknader til kommunen; Holte ByggSøk!

Med Holte ByggSøk vil nabovarsel og innsending av søknadene skje via Altinn – og alle kommunene i Norge kan ta imot. Systemet holder deg i hånda og sørger for at du har god styring over alle prosjektene dine.

Holte ByggSøk videregående kurs passer:

for deg som har gjort noen søknader i systemet tidligere. Det er en forutsetning at du allerede er kjent med grunnfunksjonalitetene i søknadsløsningen. Kurset vil gi deg bedre innsikt i søknadsprosessen og hvordan du kan dokumentere søknaden på en smart og effektiv måte.

Er du helt fersk med Holte ByggSøk, kan  du heller vurdere vårt grunnkurs. Du vil ellers kunne oppleve at kursholder går for raskt fram. Har du jobbet mye i systemet vil kanskje vårt superbrukerkurs være den beste løsningen.

Kurset er et programvarekurs som forutsetter at du har faglig kompetanse innenfor byggesak. Vår kursholder er ellers godt rustet til å besvare også faglige spørsmål  så langt tiden strekker til.

Vårt videregående kurs gir deg:

inngående kunnskap om hvordan du kan bruke systemet. Byggesøknader er sjelden strømlinjeformet. Vi viser deg hvordan du effektivt kan løse eventualiteter som  dukker opp. Det legges opp til at du kan løse relevante oppgaver i systemet ved bruk av vår kurskonto.

Agenda kl. 9 -12:

 • Intro om tjenesten
 • Tilganger, roller og lisenser
 • Bruk av underprosjekter
 • Søknaden
  • Identifikasjon av byggeprosjektet
  • Fag- og foretak
   • hva/hvis/hvordan
   • selvbyggeransvaret
 • Nabovarsling
  • Flere varsler i samme søknad
  • Varsling av sameier og avdøde naboer
  • Manuell varsling
  • Håndreing av merknader
 • Supplering av søknader
  • How to – best practice
 • Spørrerunden
  • Har du spørsmål om systemet eller faget? Vi svarer på alt dere måtte lure på innenfor tidsrammen
   – i tillegg til alle spørsmål som er besvart underveis.)

Utstyr til kurset:

Kurset er basert på forelesning og oppgaver. Ved nettkurs anbefaler vi at du har to skjermer tilgjengelig. På kursdagen vil alle deltakere logge på en egen kursserver.

Hvilket Holte ByggSøk kurs passer for deg?

i

Kontakt oss for mer informasjon. Du kan nå oss på tlf 45 50 60 70 eller sende oss en e-post på post@holte.no

Holte ByggSøk videregående kurs
Kr. 3490,- per person