HoltePortalen Videregående kurs

3 timer
Kr 3490,- per person

Her får du bedre innsikt i hvordan du bruker HoltePortalen for å jobbe i dybden med kvalitetssikring og HMS i dine prosjekter. For deg som har brukt HoltePortalen aktivt en stund, vil dette påbyggingskurset gi deg svar på spørsmål som kan ha dukket opp.

Meld meg på

Dette kurset erstatter kursene HMS i HoltePortalen og Kvalitetssikring i HoltePortalen. Her får du bedre innsikt i hvordan du bruker HoltePortalen for å jobbe i dybden med kvalitetssikring og HMS i dine prosjekter. For deg som har brukt HoltePortalen aktivt en stund, vil dette påbyggingskurset gi deg svar på spørsmål som kan ha dukket opp.

HoltePortalen Videregående kurs passer for deg som:

har gjort deg kjent med grunnleggende funksjoner i systemet. Kurset vil også gi deg bedre innsikt i hvordan du kan dokumentere HMS- og KS-arbeidet ditt på en smart og effektiv måte.

Er du helt fersk med HoltePortalen, kan du heller vurdere vårt grunnkurs. Du vil ellers kunne oppleve at kursholder går for raskt fram.

Trenger du kunnskap om SHA-plan iht. Byggherreforskriften, kan du vurdere vårt kurs HMS i bygge- og anleggsprosjekter HMS i bygge- og anleggsprosjekter.

Kurset er et programvarekurs som også forutsetter at du har god kjennskap til KS- og/eller HMS-arbeid. Vår kursholder er ellers godt rustet til å besvare også faglige spørsmål så langt tiden strekker til.

Kurset gir deg:

en bedre oversikt over dybden i HoltePortalen og du lærer hvordan dette kan hjelpe deg i det viktige HMS- og KS-arbeidet i hverdagen.

Agenda kl. 9 – 12:

  • Personalstyring
  • Oppsett av rutiner
  • Dokumentadministrasjon
  • Prosjektadministrasjon
  • Bruk av apper
  • Oppsett av sjekklister
  • Oppsett av inspeksjoner
  • Oppfølging av avvik/endring
  • Oppgaveløsning
  • Spørrerunden: Har du spørsmål om systemet eller faget? Vi svarer på det du måtte lure på innenfor tidsrammen

Utstyr til kurset:

Fordi kurset er nettbasert, kan det være lurt å ha to skjermer tilgjengelig.

På kursdagen vil alle deltakere logge på en egen kursserver

i

Kontakt oss for mer informasjon. Du kan nå oss på tlf 45 50 60 70 eller sende oss en e-post på post@holte.no

HoltePortalen Videregående kurs
Kr 3490,- per person