I denne versjonen har Timeregistrering, kartleggingsskjemaer, vernerunder og handlingsplaner gjennomgått de største endringene. Vernerunder og kartlegginger har fått ny oppbygning, utskrift av handlingsplaner har blitt betraktelig forbedret, og det er også blitt mulig å eksportere timer til lønnssystemene Visma Lønn og Huldt & Lillevik.

NYHETER OG ENDRINGER I VERSJON 10.4

IK-HMS bedrift

 • Vernerunder har en ny Holte-mal.
 • Alle vernerundeskjemaer har nå rangering Ok, Avvik og Ikke relevant. Tidligere nummerering 1-5 er fjernet.
 • Kartleggingsskjemaer har en ny Holte-mal.
 • Kartleggingsskjemaer har nå rangering Ok og Avvik istedenfor nummereringen 1-5.
 • Mulighet for å arkivere gamle lukkede avvik og påminnelser.
 • Betraktelig bedre utskrift av handlingsplaner. Disse er nå både mer oversiktlige og inneholder mer nyttig informasjon.

Prosjektdok. SHA

 • Vernerundemalene er fornyet slik som i bedriften.
 • Utskrift av handlingsplanen er forbedret på samme måte som for bedriften.

 

Prosjektdok. KS

 • Mulighet for å flytte egne filer og tekstdokumenter til andre emner/faner. Bruk enten høyreklikk på dokumentene eller dra dokumentene til ønsket sted.
 • Blankett 5176 - Ny løsning på blanketten slik at den er raskere å åpne og lukke, samt at man også kan slette sider.
 • Blankett 5154 - Forstørret Pop Up-vindu for naboliste slik at man får bedre oversikt over opprettede naboer.
 • Blankett 5184 - Navnet på tiltakshaver vises i blankettoversikten.

Timeregistrering

 • Eksportere timene til lønnssystemer (Visma og Huldt & Lillevik).
 • Avansert eksport av CSV-filer (som f.eks. kan åpnes i Excel).
 • 4 nye Holte-rapporter (med mulighet for detaljerte rapporter).
 • Forenklet vinduet for utskrift av rapporter.

Personalforhold

 • Byggekortnummer er lagt til (under Personalia) og ansattnummer (under Lønn).
 • Merk at riktig ansattnummer må fylles ut for å kunne eksportere timer til lønnssystemer!

App-synkronisering

 • Kun mulig for bedriftsadministrator å logge inn (slik at ikke alle kan velge hvilke brukere, prosjekter og vernerunder som skal synkes).
 • Mulighet for å endre brukernavn og passord til app-brukerne.

Diverse

 • Hjelpetekstene er oppdatert (så bruk gjerne disse)
 • Sjekker etter små-oppdateringer («hotfix») ved oppstart av programmet

Merk! Etter fullført oppdatering må maskinen startes på nytt for at alle endringene skal tre i kraft, akkurat som om man kjører fullinstallasjon.

For detaljert oversikt, se endringsloggen til Byggsafe Total: 

Vil du lese mer om Byggsafe Total - klikk her!