Blogg - Holte

Blogg - Skrevet av Geir Håstein

Fra styrt forfall til økonomisk bærekraft

Entreprenører flest er flinke til å kalkulere byggekostnader. Men hva koster et bygg å drifte? Og hvordan påvirker materialvalget vedlikeholdskostnadene for de neste 40, 50 eller 60 år? - Med Versus fra Holte har vi verktøyet som trengs for å regne ut dette. Med noen tastetrykk har vi full oversikt, sier Eivind Friis Ruud i Sweco.

Geir Håstein | 02.02.2018

Les mer

Hva koster et bygg å drifte?

Vi har alle hørt at investeringskostnad ikke nødvendigvis gir et fullstendig inntrykk av kostnader for et prosjekt. Flere av oss har også erfart at en svært gunstig investeringskostnad etter hvert har blitt overskygget av løpende kostnader og plutselige utgifter. Jeg har vel også tenkt at dette kunne ha vært unngått hadde man bare tenkt grundig gjennom prosjektet før start.

Geir Håstein | 15.09.2016

Les mer
"