Blogg - Holte

Blogg - Skrevet av Kristine Jarvaag-Wilkie

Ny søknadmodul i Fagtorget

Søknadsmodulen i Fagtorget er fornyet! Søknadsblankettene er skrevet om slik at de skal fungere i alle nettlesere, dette gjelder både tidligere opprettede blanketter og nye.

Kristine Jarvaag-Wilkie | 25.08.2017

Les mer

Oppdaterte blanketter for byggesak

1.juli kom det ny byggteknisk forskrift, TEK17, og i den forbindelse er også søknadsskjemaer og enkelte blanketter til byggesak endret. Her kan du sjekke ut hvilke det gjelder.

Kristine Jarvaag-Wilkie | 14.08.2017

Les mer

BYGGSAFE TOTAL versjon 10.4 er klar!

I denne versjonen har timeregistrering, kartleggingsskjemaer, vernerunder og handlingsplaner gjennomgått de største endringene. Vernerunder og kartlegginger har fått ny oppbygning, utskrift av handlingsplaner har blitt betraktelig forbedret, og det er også blitt mulig å eksportere timer til lønnssystemene Visma Lønn og Huldt & Lillevik.

Kristine Jarvaag-Wilkie | 10.01.2017

Les mer
"