Byggherreforskriften gir byggherre et selvstendig og overordnet ansvar for at sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser blir ivaretatt. Som et ledd i kampen mot svart arbeid, innføres det krav om digital føring av mannskapsliste fra og med 1. juli 2017.

Alle som jobber på en byggeplass eller et anlegg, er pålagt å ha et HMS-kort som viser identiteten. Det nye kravet om oppføring av HMS-kortnummer i oversiktslistene, vil føre til at aktørene får bedre kontroll med at de som jobber på stedet faktisk har HMS-kort.

Elektronisk føring av mannskapslister vil blant annet innebære at man unngår problemet med manuelle lister, som ofte er vanskelige å lese.

Vi anbefaler elektronisk byggekortleser

Det er fortsatt mulig å føre mannskapslister på papir, men listene må da overføres til elektronisk form ved enten skanning eller fotografering. Da blir det mye enklere å anskaffe en elektronisk byggekortleser isteden.

Byggekortleser i HoltePortalen - alt på ett sted!

Vi gjentar suksessen med kjøreboken, og gleder oss til å introdusere bransjens kanskje beste og rimeligste elektroniske mannskapsliste. Tidsbesparende vil den også bli, ved at alt går automatisk inn i HoltePortalen og du har alt på ett sted. All tid som tidligere har medgått til utfylling av lister manuelt, kan du nå bruke til andre ting. Kortet avleses automatisk ved inn- og utsjekking på byggeplass.

Dette må mannskapslisten inneholde:

·       Navn og adresse på bygge- eller anleggsplassen

·       Navn på byggherren

·       Navn på arbeidsgivere eller enmannsbedrifter eller for innleide arbeidstakere navnet på innleievirksomheten

·       Organisasjonsnummer for registreringspliktige virksomheter

·       Navn, fødselsdato og HMS-kortnummer på alle som utfører arbeid på bygge- eller anleggsplassen.

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie forteller at endringene skjer som et ledd i oppfølgingen av regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet.