Det er alltid rom for forbedringer og det er alltid hyggelig å informere om gode nyheter. Denne gangen er det kanskje boligprodusentene som har grunn til å smile bredest. Ihvertfall du som bruker IFC-modulen i SmartKalk.

Ny romkalkyle-funksjon i SmartKalk

Vi har gleden av å lansere en nyhet som skaper flere muligheter i IFC-modulen i SmartKalk. Ved å ta i bruk rominformasjonen i IFC-filen vil du få sted/rom som et ekstra nivå i kontoplanen din, i tillegg til bygningsdel og etasje. Dette gir en annen tilnærming til å bygge opp en kalkyle.

Et nytt nivå i kontoplanen

Koble det du måtte ønske av for eksempel listverk, gulv, himlinger eller overflater fra prisbasen opp mot mengder i rommet fra modellen. Dette vil bli plassert under romdefinisjonen i kontoplanen din, noe som gjør det enkelt å tilpasse kalkylen i etterkant. Du kan, på samme måte som du er vant til, se hvor kalkyleobjektene hører hjemme i 3D-modellen, som nå også er utvidet med å vise valgt rom.

Raskere svar

For å bygge opp gode kundeforhold, er det viktig med fornøyde kunder. Kunder som får raske svar og løsninger, blir gjerne mer fornøyd enn de som må vente. Du som boligprodusent har nok mange kunder som stadig lurer på hva ulike endringer vil koste, og denne funksjonen kan gi raske svar. Dette kan være et alternativ til ferdig kalkulerte tillegg, eller for å kunne gi tillegg utover standardtillegg.

Mer kundevennlig kalkyle

Når du bruker rom-informasjonen i IFC-modulen i SmartKalk, kan du altså i IFC-importen få en kalkyle som er bygget opp med rom og overflater, noe som gir en mer kundevennlig kalkyle. Dette er en interessant og relevant funksjon, som gjør at du kan ta beslutninger og berike kalkulasjonen med kundens ønsker direkte i et kundemøte. 

Er det lagt inn tapet i stua, men kunden ønsker å bytte til plater, kan endringen gjøres med et par tastetrykk ved hjelp av «Bytt» funksjonen i programmet. Kalkylen vil oppdateres umiddelbart, og beslutningsprosessen blir enklere. Kanskje det medfører at vedkommende bestemmer seg der og da, istedenfor at man skal «komme tilbake» senere, noe som ofte medfører at kunden havner hos en konkurrent.