Det er ingen tilfeldighet at SmartKalk er Norges mest populære kalkulasjonsprogram. Det er både brukervennlig og fleksibelt, og brukes av en bred kundegruppe i byggebransjen på alle nivåer. Noen bruker det kun til å beregne timeverk og materialforbruk. Andre bruker programmet på en mer avansert måte. De mest avanserte bygger opp sin egen prisbase og legger inn egne elementer i denne, for å kunne gjøre helt spesifikke bestillinger i henhold til det enkelte firmas byggemetode.

De er likevel alle brukere av SmartKalk. Og uansett nivå, er tilbakemeldingen at Holtes erfaringstall i prisbasen stemmer godt overens med virkeligheten. Det er klart at erfaring er viktig når man skal beregne gjennomsnittstid en normal snekker vil bruke på å gjøre en jobb, og vi i Holte har vært i bransjen i 40 år.

En av høstens nyheter – kalkulasjon med veiledning

Våre kunder har en god stund etterspurt en bedre veiledning, og nå er den her! Kalkulasjon med veiledning er høstens nye funksjon i SmartKalk. Med denne får du god hjelp underveis i kalkulasjonen din. Veilederen hjelper deg med å legge til bygningsdelene du som oftest trenger med standard valg opp mot Holtes prisbase, og den husker også alle valgene du gjør slik at du vil få dine valg opp neste gang.

Se video helt nederst i artikkelen.

Trinn for Trinn

Trinn for trinn tar veilederen deg igjennom din kalkyle. Den begynner med å be deg taste inn korrekte mål, byggets lengde, bredde og høyde. Har du en avvikende omkrets, f.eks. med et utspring eller annet som avviker fra normalen, kan du overstyre kalkuleringen ved å taste inn nøyaktige tillegg. Så trykker du «Neste».

Neste punkt er taket. I veiviseren er det lagt inn en standard takvinkel på 22,5 grader. Har du en annen plan, er det her du gjør endringen. Når tallene er på plass, regner SmartKalk automatisk ut antall kvadratmeter tak. Deretter velger du takstoler og materialønsker som f.eks. takstein, og underveis kan du, hvis du ønsker, sjekke på infoknappen hvordan utregningen er gjort.

Velg detaljer

I forhold til taket kan det være andre ting du ønsker å få med, som omramming, snøfanger, takrenner m.m.– alt dette velger du fra ferdig utarbeidet liste.

Etter taket går veilederen videre til selve bindingsverket. SmartKalk regner ut gavlvegger, yttervegger – og lar deg legge til elementer for alle etasjer samtidig.

Et bilde gir deg ekstra hjelp

Som en ekstra støtte til kalkulasjonen, får du god visuell hjelp fra et bilde. Mens du kalkulerer, viser programmet en illustrasjon over bygget ditt, som tar form ettersom kalkylen skrider fram. Akkurat den delen som du holder på med, vises i egen farge. Når alle 10 punktene er gjennomgått, er kalkylen – og pristilbudet ditt ferdig.

Etter hvert som du mestrer SmartKalk stadig bedre, vi du kanskje ikke ha behov for å gjennomgå hele veiviseren hver gang. Det er ikke noe problem. Du kan når som helst trykke ferdig, eller du kan gå inn og beregne kun én del – f.eks. taket – og så regne ut resten på andre måter.

Vinduer og dører trekkes fra

Når du velger en smart-elementmal i din kalkulasjon, f.eks. til vinduer og dører, så vil programmet automatisk fratrekke overskuddsmaterialene du ikke kommer til å bruke i veggen der hvor dør/vindu skal inn.  På den måten vil kalkylen – og materialbestillingen din - bli mye mer nøyaktig.

Veiviseren er veldig fin for deg som er ny i SmartKalk, men er også nyttig for deg som har brukt programmet en stund.

Engelsk versjon av SmartKalk

Nytt i høst er dessuten engelsk utgave av SmartKalk. Dette er også noe en del av våre kunder har etterspurt.

Flere vil ha nytte av SmartKalk av på engelsk

Det er mange utenlandske bygningsarbeidere i Norge. Vi tror at den største gruppen som vil ha nytte av engelsk versjon av SmartKalk, vil være engelsktalende håndverkere som skal kalkulere norske byggeprosjekter. Selv om prisbasen fortsatt er på norsk, er kalkuleringsverktøyet på engelsk – noe som gjør det enklere å gjøre kalkulasjonen riktig, samtidig som prisene vil stemme med markedet.

Import av IFC-filer

En annen viktig gruppe for engelsk versjon av SmartKalk, er de som bruker SmartKalk til å importere IFC-filer – altså digitale tegninger/modeller av bygningen. Har man i tillegg sin egen, lokale prisbase lagt inn, kan denne varianten brukes også i utlandet.  

Det er veldig mye spennende som skjer framover, og kalkulasjon med veiledning samt SmartKalk på engelsk er bare to av dem. Alt dette åpner for nye muligheter, og ikke minst for nye språk etter hvert.