Synes du det er tungt å gjennomføre kvalitetssikringen i dine prosjekter? At man må dokumentere kvalitetssikring kommer man ikke utenom, men omfang og verktøy velger man selv. Vår sjekklistetjeneste kan hjelpe deg!

Med styringssystem fra Holte har du et godt verktøy for å gjennomføre kvalitetssikring på din måte.

I rutinene settes rammene for hvordan oppgaven gjøres og sjekklistene dokumenterer egen kvalitetssikring.  

Mange gode sjekklister

I Holtes systemer finnes mange gode forslag på sjekklister, vi anbefaler allikevel at du gjør en tilpasning av disse. Det er viktig at sjekkpunktene inneholder de kritiske områdene for å dokumentere rett resultat og at unødige sjekkpunkter og områder fjernes.

Det er dette vår sjekklistetjeneste kan hjelpe deg med!

Sjekklistene blir utarbeidet i samarbeid og baseres på din kunnskap og kompetanse om ditt fag. Vi gjennomgår de fagområdene og kritiske områdene dere er omfattet av og kategoriserer sjekklistene slik at oppsett og innhold gjenspeiler måten det kvalitetssikres på.

Videre guides du gjennom systemet og vil bli gitt opplæring i å benytte dette på en best mulig måte. Hensikten blir samtidig å forstå hvorfor sjekklister skal benyttes og hvilken nytteverdi du kan hente ut av dette viktige arbeidet.

Vi håper du vil oppleve at tilpassede sjekklister vil gi deg en mer effektiv og presis kvalitetssikring. Våre kunder som har benyttet seg av tjenesten har gitt oss gode tilbakemeldinger på dette.

Lykke til med kvalitetssikringen!

Les mer om tjenesten og bestill her!