Torsdag 15. og fredag 16.mars

Quality Airport Hotel Gardermoen
Lokevegen 7, 2067 Jessheim
Tlf: 63 92 61 00

Vi tilbyr 30 minutters kompakt kunnskapsoverføring innen HMS/KS/SG - du velger tema!
Du får 30 minutter til rådighet med en av våre fagkonsulenter, og du bestiller plass ved å skrive deg på liste når du kommer. Du velger selv om du vil ha hjelp til HMS, sentral godkjenning, enkel sjekklistetilpasning eller annet fra vår drop-in meny.
Vi vil være tilgjengelige gjennom hele dagen, både torsdag og fredag, med en halv time ekstra både før og etter det oppsatte faglige programmet. 


Her er noen av folkene fra fagavdelingen som vil svare på spørsmålene dine under dagene.

MENY

HMS-Statuskartlegging
En av våre drevne konsulenter gjennomfører et intervju med deg hvor bedriftens HMS-status kartlegges. Gjennomgangen kan skrives ut sammen med handlingsplan med tiltak dersom du ønsker dette.

SG-vurdering
Vurderer du å søke sentral godkjenning eller utvide/fornye eksisterende godkjenning? Vi kan hjelpe deg med å vurdere hvilke tiltaksklasser og hvilke ansvarsområder du sannsynligvis kan få.

Enkel sjekklistetilpasning
Syns du at sjekklistene som ligger i systemet ikke helt gjenspeiler det dere ønsker å kontrollere? Vi kan hjelpe deg å lage en ny liten sjekklistemal og viser deg samtidig hvordan dette kan gjøres i systemet.

I tillegg kan du få faglig kvalifiserte svar på dine spørsmål innen:

  • HMS/SHA
  • KS
  • sentral godkjenning
  • bruk av styringssystemene