TORSDAG, 15. MARS


Kl. 9.30-10.15
GODE RÅD FOR DEG SOM SKAL BYGGE GODE BOLIGER
Per Jæger, leder i Boligprodusentenes Forening
Gjennom flere tiår har Per Jæger jobbet for å fremme økt kvalitet i boliger som bygges i Norge. Han er en aktiv pådriver for digital samhandling, standardisering og at medlemsbedriftene i foreningen leverer kvalitetsbygg og lever opp til de forventningene sluttkunden har.


Kl. 10.15-10.55
MORGENDAGENS ARBEIDSPLASS
Aleksander Bjaaland, adm.dir. i Holte
Aleksander Bjaaland har mer enn 20 års erfaring fra digitalisering og forbedring av arbeidsprosesser både i offentlig og privat sektor. Som daglig leder i Holte er han sterkt medvirkende til at tusenvis av bedrifter daglig merker en vesentlig enklere hverdag gjennom bruk av våre verktøy. I dette foredraget peker han på trender som påvirker oss og hvordan våre arbeidsplasser muligens vil se ut i nær fremtid.


Kl. 10.55-11.30 
DIGITALISERING AV SØKNADSPROSESSEN
Frode Eek, produktdir. styingssystemer i Holte
Frode Eek har mer enn 20 års erfaring fra digitalisering og prosessforbedring både i offentlig og privat sektor. Han er sterkt involvert i utviklingen av en ny nasjonal digital standard for utveksling av informasjon i byggesaker. Holte vil, sammen med andre sentrale aktører i bransjen, sikre at man i årene fremover kan levere gode, kvalitetssikrede digitale søknader direkte til norske kommuner.

Kl. 11.30 LUNSJ I HOTELLETS RESTAURANT
Hotellets anerkjente konferanselunsj bugner av gode smaksopplevelser

 
Kl. 12.30-13.15
SAMARBEID, PROSJEKTERINGSGRUPPER OG ARBEIDSFELLESKAP - HVA FUNKER?
Geir Frøholm, advokat/partner i SANDS - Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange
Hvordan skal samarbeid mellom prosjekterende og/eller utførende i prosjekterings- og utførelsesfasen fungere? Hva med prosjekteringsgrupper og arbeidsfellesskap? Geir Frøholm vil snakke både om rammer og erfaringer, og om hvordan du kan forbedre din håndtering av avtaler for å unngå de mest vanlige tabbene. Geir Frøholm leder advokatfirmaets faggruppe for entrepriserett. Han har bred erfaring innenfor sine spesialfelter, entrepriserett, infrastruktur og OPS samt plan- og bygningsrett.

 
Kl. 13.15-14.00
PROSJEKT- OG ANBUDSSAMARBEID I BYGGE- OG ANLEGGSBRANSJEN - HVA ER LOVLIG I HENHOLD TIL KONKURRANSELOVEN?
Thomas Sando, advokat/partner i SANDS - Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange 
Få innsikt i grensene mellom ulovlig anbudssamarbeid og lovlig prosjektsamarbeid, slik at du i hverdagen blir bedre i stand til å vurdere den konkurranserettslige risikoen ved ulike samarbeidsformer. Thomas Sando leder SANDS faggruppe for EU-/EØS- og konkurranserett, og har betydelig erfaring innen alle deler av konkurranseretten. Sando arbeidet tidligere i Konkurransetilsynet. 

PAUSE - SERVERING AV FRUKT OG SNACKS 


Kl. 14.30-15.15
NYE PERSONVERNREGLER (GDPR)
Jan Sandtrø, partner/advokat i DLA Piper Norway DA 
Sandtrø har nær 20 års erfaring som advokat med teknologirett og personvern, og er en ofte benyttet foredragsholder og artikkelforfatter. Han jobber som advokat og partner i det globale advokatfirmaet DLA Piper med teknologirett og personvern knyttet til virksomheter i Norge og i resten av verden. Sandtrø er en engasjert og innsiktsfull foredragsholder, som er brennende opptatt av forholdet mellom jus og teknologi, som personvern.

PAUSE - SERVERING AV FRUKT OG SNACKS 


Kl. 15.30-17.00 
HYLLEST TIL BYGGEBRANSJEN
Ingebrigt Steen Jensen, fotballtopp og reklameguru
Både Ingebrigt og vi i Holte er imponert over de nye heltene - nemlig byggebransjen. Over ærlig arbeid, over folk som står tidlig opp om morran, og som har jobbet et par timer før andre har fått i seg den første kaffekoppen. Dette kommer Ingebrigt til å fortelle mer om, i sin – og vår - hyllest til byggebransjen.

19.00 Aperitiff etterfulgt av 4-retters festmiddag.
Hele Norges komiker Terje Sporsem er årets konfransier under festmiddagen, og vil sørge for at lattermuskelene virkelig skal få tøyd seg i år også!