Nå kan du i ro og mak planlegge vekst og faglig utvikling for deg og dine ansatte. Har du kjøpt ny programvare fra Holte og trenger basiskurs, eller ønsker du mer kunnskap om programvaren du allerede har, for å kunne utnytte mulighetene best mulig? Kanskje har du behov for faglig utvikling, f.eks. innenfor byggesak eller kalkulasjon?  
Nytt av året er bl.a. et praktisk kurs om dispensasjon i byggesak.

Velkommen på kurs!