Ansvarsrett - Holte

Ansvarsrett - Hold deg oppdatert!

Tilbake til forrige side

Erklærer du ansvarsrett i byggesaker? Da er dette kurset definitivt noe du bør delta på, uavhengig av om du har sentral godkjenning eller ikke.

I et regelverk under stadig endring, er det viktig å holde seg oppdatert, slik at du som ansvarlig foretak har tilstrekkelig kunnskap om hvordan ansvarsrettsystemet fungerer, hva dette innebærer og ikke minst hvilket ansvar du påtar deg. Blankettene du må fylle inn i forbindelse med byggesaken innebærer mye informasjon som uten riktig kunnskap kan føre til at du blir sittende med mer ansvar enn du faktisk ønsker. Nå varsler kommunene hyppigere tilsyn på foretakets kvalifikasjoner, dette vil du være bedre rustet til å møte etter gjennomført kurs.  

Hvem passer kurset for?
Kurset passer for alle som jobber med søknadspliktige tiltak, uansett om du er ansvarlig søker, ansvarlig prosjekterende, ansvarlig utførende eller ansvarlig kontrollerende foretak. 

Kurset gir deg:
Oppdatert kunnskap om regelverket knyttet til ansvarsrett! Kurset gir deg en forståelse av hvordan ansvarsrettsystemet fungerer. Det gir deg oversikt over hvilke kompetansekrav som stilles til deg, hva din rolle innebærer, hvordan du skal beskrive ansvarsområdet ditt og plassere dette i riktig tiltaksklasse. Du får også nødvendig innføring i hvordan blankettene knyttet til ansvarsrett skal fylles inn på riktig måte. Kurset sørger for at du er oppdatert i et regelverk som er under stadig endring. 

Våre kursholdere:

 • Mari Slagsvold - senior fagkonsulent
  Bygningsingeniør med 12 års erfaring fra Plan- og bygningsetaten i Oslo og mange års erfaring som ansvarlig søker og rågiver i Holte. Mari elsker å videreformidle sin kunnskap, og kan kunsten med å forvandle tørre fakta til spennende læring!

 • Lise Budde - avdelingssjef byggesak
  Utdannet bl.a. ved byggesaksskolen i regi av Høgskolen i Gjøvik, med 12 års erfaring fra Plan- og bygningsetaten i Oslo og mange år som ansvarlig søker og rågiver hos Holte. Lise har et smittsomt engasjement for byggesak.

Agenda fra kl. 9 - 12:
(Frokost fra kl. 8.30)

Om ansvarsrett og sentral godkjenning

 • Krav til foretakene
  • Generelle krav
  • Kompetansekrav
  • Rolleforståelse
 • Erklæring om ansvarsrett
  • Regelverk
  • Blankett
 • Beskrivelse av ansvarsområder
 • Plassering i riktig tiltaksklasse
 • Samsvarserklæring
  • Regelverk
  • Blankett
 • Gjennomføringsplan
  • Blankett
"