TEK 17 - Holte

Kurset gir deg kunnskap om tekniske krav til byggverk, hvordan du skal finne fram i regelverket og hvordan du skal forholde deg til forskriftens veileder med preaksepterte løsninger. Det vil også bli satt noe fokus på dokumentasjon og kvalitetssikring.

Hvem passer kurset for? 
Dette kurset er rettet mot deg som jobber med prosjekter i tiltaksklasse 1  (f.eks. småhus) og som ønsker en bedre innsikt i TEK 17 med tilhørende veileder. Kurset er nyttig både for deg som er ansvarlig søker, prosjekterende og/eller utførende foretak, samt andre som må forholde seg til dette regelverket. 

Kurset gir deg:
Kunnskap om hvordan du skal bruke teknisk forskrift og en gjennomgang av konkrete krav i forskriften. Vi vil gjennomgå de fleste kapitlene i TEK17, men fordi forskriften er svært omfattende og vi har begrenset med tid, vil gjennomgang av tekniske detaljer omhandle det som vi anser er viktigst for småhusproblematikk generelt. Det er viktig å merke seg at foredragsholder ikke har dyptgående kunnskap innenfor samtlige fagområder forskriften tar for seg, men kravene vil bli presentert slik lovgiver har satt dem opp og gjennomgått på en folkelig og forståelig måte.

Vår foredragsholder:

 • Lise Budde
  - avdelingssjef byggesak
  Utdannet bl.a. ved byggesaksskolen i regi av Høgskolen i Gjøvik, med 12 års erfaring fra Plan- og bygningsetaten i Oslo og mange år som ansvarlig søker og rådgiver hos Holte. Lise har et smittsomt engasjement for byggesak.

Agenda kl. 10-16:

 • Om forskriften og endringene i TEK17
 • Gjennomgang av de ulike kapitlene i forskriften med preaksepterte løsninger
  • Kap. 1- Felles bestemmelser.
  • Kap. 2 - Dokumentasjon av oppfyllelse av krav
  • Kap. 3 - Dokumentasjon av produkter
  • Kap. 4 - Dokumentasjon for FDV
  • Kap. 5 - Grad av utnytting
  • Kap. 6 - Beregnings- og måleregler
  • Kap. 7 - Sikkerhet mot naturpåkjenninger (gjennomgås ikke i detalj)
  • Kap. 8 - Opparbeidelse av utearealer
  • Kap. 9 - Ytre miljø (gjennomgås ikke i detalj)
  • Kap. 11 - Sikkerhet ved brann (utvalgte områder gjennomgås)
  • Kap. 12 - Planløsning og bygningsdeler i byggverk
  • Kap. 13 - Inneklima og helse
  • Kap. 14 - Energi (gjennomgås ikke i detalj)
  • Kap. 17 - Ikrafttredelse og overgangsbestemmelser
"