Dette spesialtilpassede kurset er ideelt for nye brukere av JobOffice, og for eksisterende brukere for intern kursing av ansatte og mer effektiv utnyttelse av systemet. Etter gjennomgangen utarbeides en rapport hvor det synliggjøres hvilke tiltak som kan innføres fremover, for ytterligere å kunne effektivisere driften og forbedre firmaets inntjening.

Agenda
- vår grunnplan (spesialtilpasses ditt behov)

Før vi kommer til dere:
Vi tar forberedende prat på telefonen, setter oss inn i hvordan dere benytter JobOffice i dag, hvilke arbeidsrutiner dere har – og tilpasser videre gjennomgang.

I deres lokaler - fordeles over 2 dager:

 • Dag 1 - f.eks. fra kl. 12 og utover
  • Gjennomgang med eier/driver og kontorpersonell i bruk av JobOffice
  • Systeminnstillinger/blir enige om diverse rutiner/ansvarsfordeling inne/ute
  • Stiller inn tilgangsnivåer, oppretter interne prosjekter for timeføring, etc.
 • Dag 2 - påfølgende dag fra f.eks. kl. 07:30 til 13:00
  • Vi viser de utførende rørleggerne kort hvordan jobber registreres i kontorsystemet
  • Deretter håndteres oppdraget på nettbrettet/gjennomgang i bruk av PocketLink
  • Til slutt viser vi hvordan innsendte data fremkommer i kontorsystemet
  • Gjennomgang av timeføring på interne prosjekter (ferie, sykdom osv) 

Etter vi har vært hos dere:
Etter gjennomgangen utarbeides en rapport hvor det synliggjøres hvilke tiltak som kan innføres fremover, for ytterligere å kunne effektivisere driften og forbedre firmaets inntjening. Rapporten kan benyttes som en veiledning/huskeliste. Om dere ønsker bistand til gjennomføring av tiltakene kan ABIPRO bistå til fast pris.