uk.no - For deg som gjennomfører uavhengig kontroll

Tilbake til forrige side

Uk.no er et nettbasert program som gjør det enkelt for deg å gjennomføre uavhengig kontroll, og som sikrer at du gjennomfører kontrollen i henhold til regelverket. Programmet inneholder rutiner og sjekklister for gjennomføringen, samt administrerer behov ved utsending av varsel om kontroll og avvikshåndtering. Programmet genererer automatisk nødvendige byggesaksblanketter og rapporter.

Hvem passer kurset for? 
Kurset passer for alle som gjennomfører uavhengig kontroll og som benytter programvaren uk.no til gjennomføring av kontrollen.  Kurset passer også for deg som er kontrollør men som i dag ikke benytter uk.no, men som ønsker å se mulighetene programvaren gir.

Kurset gir deg:
Kunnskap om hvordan du kan benytte uk.no ved gjennomføring av uavhengig kontroll. Kurset er i utgangspunktet praktisk orientert, men vil også ta for seg faglige elementer. Ved gjennomføring av kurset oppretter vi et fiktivt prosjekt og tar deg igjennom prosessen ved bruk av programvaren og viser hvordan blanketter og rapporter automatisk genereres. Det vil bli satt av tid til erfaringsutveksling i plenum, noe som bl.a. kan gi nye og spennende innfallsvinkler. 

Vår kursholder:

  • Sivilingeniør Justin Seawright er bygningteknisk designer og har 25 års erfaring med teknisk tegning både fra Australia og Norge. Justin har hovedansvaret for programmet uk.no i Holte.

Agenda fra klokken 9 - 12:
(Frokost fra kl. 8.30)

Hvordan gjennomføre kontroll ved bruk av programmet:                        

  • varsel om kontroll                                                             
  • mottak av kontrolldokumentasjon
  • gjennomføring av kontroll/sjekkpunkter
  • avviksregistrering
  • lukking av avvik
  • ferdigstille kontrollen (dokumentasjon/rapporter)                         
"