Våre kvalitetssikrings- og styringssystemer har gjennomgått mange nye oppgraderinger og forbedringer i 2015. Både Smart HMS/KS, Fagtorget og Byggsafe Total har gjennomgått vesentlige designforbedringer, men også når det gjelder funksjon og ytelse har det skjedd forbedringer som kanskje ikke er så lett å oppdage. Her ser du en oversikt over fordelene på de ulike systemene:  

Smart.holte.no
Generelt

 • nytt design
 • hele løsningen er skrevet om til HTML5 for at den skal virke i alle nettlesere
 • kraftig forbedret dokumenthåndtering
 • løsning for topptekst
 • forenklet prosjektregister

Smart HMS/KS

 • systemet har fått vesentlig bedre ytelse
 • ny løsning for håndtering av bedriftens rutiner
 • rutiner og andre systemdokumenter kan nå tilpasses prosjekter
 • sjekklister har fått en tydeligere arbeidsflyt mellom administrasjon og gjennomføring av sjekklister
 • administrasjon av sjekklister har fått forbedret layout
 • smart HMS/KS app for iOS har fått bedre ytelse og arbeidsflyt
 • diagrammer som viser basisstatistikk over avvik, sjekklister og vernerunder

Fagtorget
Fagtorget er kanskje det av våre styringssystemer som har gjennomgått den største og mest synlige endringsprosessen i 2015. Fagtorget har bl.a. fått:

 • nytt design
 • forbedret kontaktmodul
 • ny permløsning for FDV- og prosjektperm
 • timeregistrering og arbeidsutstyr lagt over på nyere løsning
 • endret brukertilgang i ansatt-modul
 • oppdaterte kontrolldokumenter (ca. 50 stk.)
 • oppdaterte KS-rutiner (26 stk.)
 • nye HMS-rutiner (3 stk.)
 • nye søknadsblanketter som følge av forskriftsendringene 1.juli 2015 (11 stk.)
 • nye avtaledokumenter (2 stk.)

Fagtorget-app for timeregistrering er også like rundt hjørnet. Appen vil være tilgjengelig på nyåret for både iPhone og Android-mobiler og kan snart lastes ned fra App Store eller Google Play. Samtidig vil timeregistrering i Fagtorget få nye og bedre rapporter, samt mulighet for låsing av timer. Det er bare å glede seg!

                             

Byggsafe Total
Vi jobber kontinuerlig for at Byggsafe Total skal følge med i tiden og være et godt system for deg. I 2015 har programmet gjennomgått følgende forbedringer:

 • nytt, helhetlig og moderne design
 • kildekoden til programmet ble flyttet for å kunne fungere godt i mange flere år, selv med oppdateringer fra Microsoft
 • nye og reviderte slutt- og permitteringsavtaler (6 stk.)
 • oppdaterte kontrolldokumenter (ca. 50 stk.)
 • oppdaterte KS-rutiner (26 stk.)
 • nye HMS-rutiner (3 stk.)
 • prosjektdok. SHA: Ny oppbygging og funksjonalitet
 • HMS-rutiner: Ny oppbygning
 • forbedret utskrift som støtter flere filformater (doc, png, txt, rtf, gif, tx). Hastigheten er også økt for utskrift av PDF
 • mulighet for å legge til vedlegg og profilbilde for hver ansatt
 • nye søknadsblanketter som følge av forskriftsendringene 1.juli 2015 (11 stk.)
 • mangedoblet hastighet i kontaktregister og prosjektliste

Byggsafe Total-app for timeregistrering er også like om hjørnet. Appen vil være tilgjengelig på nyåret for både iPhone og Android-mobiler og kan snart lastes ned fra App Store eller Google Play. Det er bare å glede seg!

                          

Nye byggesaksblanketter fra nyttår
Fra nyttår fører regelendringer til at flere byggesaksblanketter må endres slik at de er i tråd med det nye lovverket. De reviderte byggesaksblankettene vil bli tilgjengelig i Byggesaksnøkkelen, Byggsafe Total, Fagtorget og eByggesak fra den første uken i 2016. 

Har du ennå ikke skaffet deg tilgang til Byggesaksnøkkelen på nett?
Byggesaksnøkkelen kom på nett i juli i år og har allerede kommet med to nye utgaver. Mandag 4. januar 2016 kommer enda en ny utgave, som er oppdatert på endringer foretatt i lovtekst og søknadsblanketter fra og med 1 .januar 2016.

Hva venter du på?
Abonnerer du allerede på Byggesaksnøkkelen, men ennå ikke skaffet deg tilgang til nettversjonen? Fyll ut skjemaet i lenken for å holde deg oppdatert: Klikk her!

Bestill abonnement på Byggesaksnøkkelen på nett her: Klikk her!  

UK.no

 • minibruker - gi delkontrollør begrenset tilgang til å bruke ditt system i en gitt periode
 • opprett flere administratorer
 • opprett flere brukerkonti til samme e-postadresse
 • angi tidspunkt for når kontrollområdet skal inkluderes i "Plan for uavhengig kontroll"
 • bedre oppløsning på signatur – enklere veiledning
  - og mye mer ...