Byggebransjen har behov for 30 000 nye fagarbeidere innen 2025. Holte er med på å gjøre utdannelsen mer attraktiv og framtiden mer spennende, ved å la skolene få bruke vår programvare gratis. For det er ingen tvil om at studentene med denne fagkunnskapen lettere får seg relevante jobber!


Aleksander Bjaaland, administrerende direktør i Holte

Norge har et enormt behov for kvalifisert fagpersonell til byggebransjen, både i dag og framover. Dyktige folk som kan være med å foreta en optimal teknisk, økonomisk og sikker gjennomføring og forvalting av både mindre og større bygge- og anleggsprosjekter. De senere årene har rekruttering til linjene for bygg- og anleggsteknikk på videregående skoler opplevd en negativ trend. Det på tross av at behovet for faglærte er i sterk vekst.
Undersøkelser tyder på at byggenæringen har behov for 30 000 nye fagarbeidere innen 2025. Dersom ikke interessen tar seg betraktelig opp, blir det utfordrende å komme opp på disse nivåene. 

Yrkesstolthet er attraktivt
-Det er ingen tvil om at en styrking av utdanningen, anerkjennelse og stolthet rundt håndverkeryrkene vil kunne bidra til at flere søker seg til byggenæringen.  Det er et felles ansvar alle vi som opererer i denne næringen har, sier Aleksander Bjaaland, administrerende direktør i Holte.


 

Holte ønsker å ta sin del av samfunnsansvaret, og besluttet for en tid tilbake å bistå norske utdanningsinstitusjoner med programvare. Alle fagskoler og utdanningsinstitusjoner som ønsker det, får dette gratis. Holte bistår også med installasjon og opplæring i programvaren ved behov. 
- Så langt i år har vi gitt bort programvare til en verdi av 35 millioner kroner til skolene i Norge, og vi står klare til å gi bort mer, sier Bjaaland. – Vi ønsker å bidra til at elevene skal ha mulighet til å lære seg god og tidsaktuell programvare, som gir en fordel i framtidig jobb. Vi jobber tett med enkelte av elevene på videregående opplæring, og tilbakemeldingene er meget positive sier han. 

Bergen Tekniske Fagskole bruker SmartKalk
Arvid Een, avdelingsleder på Bergen Tekniske Fagskole, avdeling Voss, synes dette er et veldig godt tiltak. På denne skolen er det kalkulasjonsprogrammet SmartKalk elevene kan nyttiggjøre seg.

 - Programmet vert nytta mykje i undervisninga, og me vektlegg særleg beskrivelsesdelen, forklarer Arvid Een på klingende nynorsk. – Me ser på:

  • Utarbeiding av anbod retta mot bygg- og anleggsbransjen
  • Korleis dei ulike postane skal utformast og kva dette betyr i praksis
  • Kalkulasjon av anbod

Han forteller videre at nytten studentene har av dette arbeidet, er:

  • At dei på ein trygg måte kan tolke anbodsdokument
  • At dei kan gi pris på eit anbod
  • At dei bryt ned postane slik at dei kan planlegge gjennomføring av arbeidet

Lettere å få seg relevant jobb – og avansere i bedriften
- Studentane kan med denne fagkunnskapen lettare få seg relevante jobbar innen planlegging og utføring av anleggsentrepriser, sier Arvid Een.
Han legger også til - studentane kan med denne bakgrunnen lettare avansere i bedrifta og få tilbod om vidare opplæring og kursing.

Bedre og mer realistisk undervisningstilbud
Bergen tekniske Fagskole er fornøyd med sin programvareleverandør. - Holte leverer relevant og effektiv programvare gratis til studentar og faglærarar ved BTF.
Dette medfører at me kan gi eit betre og meir realistisk undervisningstilbod til studentane.

God og rask support 
- Holte yter god og rask service sjølv om BTF er ein «undervisningskunde», avslutter Arvid Een.

TA EN TITT PÅ VÅR PROGRAMVARE HER!