Noen tror at JobOffice bare kan kalkulere. Andre tror at JobOffice er et rent faktureringsprogram. Enkelte vet ikke engang at systemet kan brukes ute, med blant annet sjekklister på nettbrett og mobil. Vi har tatt en prat med sjefen for VVS-avdelingen i Holte, for å få sannheten på bordet.

Geir-Ove Ustad, er det noe dere har glemt å fortelle til bransjen?
- Vi har full forståelse for at travle rørleggere har annet å gjøre enn å sitte og høre på alt det fine vi har å si, men sannheten er at JobOffice er det komplette system, som følger oppdraget fra kunden tar kontakt til faktura er betalt. Man får en rød tråd gjennom arbeidshverdagen.

På hvilken måte følger JobOffice oppdraget?
- For det første er JobOffice et kunde- og ordresystem. Når kunden ringer inn, blir han registrert og et prosjekt opprettes. Så skal anbud regnes, tilbudsbrev skrives og prosjektregnskap settes opp. Alt dette gjøres veldig enkelt i JobOffice.

 


 

Hvorfor er det så enkelt?
- For det første er det enkelt for rørlegger å kalkulere. JobOffice inneholder 1054 ferdig prisede VVS-pakker med bilde, som du enkelt drar og slipper inn i anbudet. Siste tilskudd er 126 ferdige pakker for sprinkler. Grossistenes prisbøker ligger allerede i JobOffice, og det er enkelt å sammenlikne priser og endre til det utstyret kunden ønsker. Man ser i tillegg til prisen hvor stort dekningsbidrag man oppnår, og hvor lang tid man må regne med å bruke på jobben. JobOffice sørger for at anbudsbrevet som sendes til kunden får et profesjonelt og ryddig utseende.

Hva er neste skritt?
- Når kunden har akseptert tilbudet, kan varene bestilles elektronisk fra JobOffice. 
Man bruker så kalenderen i JobOffice til å finne ut hvem av de ansatte som skal utføre jobben. Når jobben er tildelt en eller flere ansatte, sendes den automatisk ut til ansattes nettbrett eller mobil. Den som skal gjøre jobben finner der alt som trengs, også kart over hvor kunden holder til.

Med nettbrettet har man full kontroll med jobben ved å føre timer og materiell, samt mulighet til å dokumentere med bilder og sjekklister. Har man tatt ut varer hos grossist, kan man laste ned pakkseddelen elektronisk, og trenger kun å justere antall og legge til timeforbruk før fakturagrunnlaget er klart.

Hva skjer når jobben er gjort?
- Når jobben er gjort, sluttføres den på den håndholdte enheten som videresender all informasjon inn til kontoret. Derfra er det bare et par tastetrykk som gjenstår før faktura kan sendes. Samtidig kan både bilder og sjekklister legges ved til kunden som FDV-dokumentasjon. Det er dessuten en egen funksjon som gjør det enkelt for rørlegger å overføre all dokumentasjon, som byggesøknad, ferdigattest og bilder før og etter, til Boligmappa.no

Skjema for byggesøknader må man vel hente hos kommunen?
- Nei da, også slike kan du hente inn i JobOffice elektronisk fra en egen modul (Fagtorget). Her har du alt du trenger av byggesøknader, sjekklister og HMS som tilfredsstiller alle myndighetskrav.

Hva med dem som også driver rørleggerbutikk – kan de bruke JobOffice?
- Ja, det kan de – med den nye kasseløsningen og betalingsterminal, er JobOffice også tilrettelagt for vanlige butikktjenester.

Men hva med selve regnskapet da? Mange har jo egen regnskapsfører til slikt.
- Det kan man fortsette med, og på en enklere måte enn før. JobOffice kan skreddersys til å overføre en fil til regnskapsfører eksempelvis én gang i måneden. Denne filen kan importeres direkte inn i regnskapssystemet til regnskapsfører.

Så du trenger ikke flere systemer?
- Nei! Du trenger bare JobOffice. Dette er din naturlige samarbeidspartner hele veien - til jobben er gjort. JobOffice er skapt av fagfolk for fagfolk – for å gjøre hverdagen enklere og mer lønnsom. Rørleggen har ganske mange aktører å forholde seg til. I tillegg til kunden er det grossist, myndigheter, rørleggerkjede og ikke minst regnskap.

Vi tror ikke det er tilfeldig at JobOffice stadig blir mer populært. Nå har vi passert mer enn tusen kunder. Vi ser at JobOffice passer godt til alle typer rørleggerfirma, uansett størrelse på prosjektene.


Møt Geir Ove Ustad og Terje Falmår, henholdsvis produktdirektør VVS og fagsjef VVS i Holte på VVS-Dagene 19. – 21. oktober 2016 på stand C 05-43.

Invitasjon til VVS-Dagene 2016

Les mer om Joboffice her!