Avgangselevene Jan Thomas Vestby, Bjørn Harald Brække, Martin Nonsdal, Simen Seiersten og Simon Glemminge, er glade for at SmartKalk og Byggsafe Total har vært så gode verktøy i arbeidet med hovedoppgaven.

“Østfold Fagskoles studier i bygg og anlegg går på heltid over 2 år eller deltid i 3 år. Utdanningen passer spesielt godt for deg som har erfaring fra byggebransjen, enten med fag-, svennebrev eller lang erfaring. Du har i tillegg et ønske om å endre din arbeidssituasjon til noe mer utfordrende” lyder noe av teksten på fagskolens hjemmesider.  
Vi i Holte ble kontaktet av elever fra Østfold Fagskole. Noen hadde hørt om Byggsafe Total og SmartKalk, og syntes programmene virket spennende og nyttige som verktøy til krevende skoleoppgaver. Holte ønsker alltid nye brukere velkommen, og sendte demoversjoner av programmene og rabatterte lisenser til Østfold. Elevene har også fått kursholdere på besøk.

Det er mye morgendagens byggmestere må sette seg inn i. Kvalitetssikring, HMS, prosjektstyring, kalkulasjon, - utfordringene er mange, - krav og regelverk er kompliserte. Det er nettopp slike utfordringer i byggebransjens hverdag som Holte kan gjøre noe med. 


Birthe Elvestad foreleser om Byggsafe Total

HolteMagazinet ble med da kursholderne Birthe Elvestad og Jon Arvid Dæhlin-Olsen introduserte henholdsvis Byggsafe Total og SmartKalk på Østfold Fagskole. Mer enn 30 elever fulgte oppmerksomt med etter hvert som fordelene og enkelheten ble avdekket.

I pausen tok vi en prat med gruppen avgangselever som hadde tatt initiativet til å benytte Holtes programvare. Fem engasjerte karer i full gang med sin hovedprosjekt-oppgave. De har fått “utdelt” en tomt på Manstad i Fredrikstad, som skal bebygges på en økonomisk lønnsom måte for utbygger, attraktivt for kjøper og samtidig estetisk for miljøet rundt. Elevene har brukt mye tid på tegningen, og utarbeidet en ide bestående av to bygg med til sammen 10 leiligheter med livsløpsstandard, og parkeringskjeller. 
- Det er lagt en god del forutsetninger til prosjektet vårt, med mange kriterier som skal ivaretas, forteller de fem. - 40 % BYA er det vi kan bygge. Det skal være ulik størrelse på leilighetene, og samtlige skal ha sjøutsikt og beste solforhold. Vi må ta hensyn til at husene bak ikke skal miste utsikt. Det har vært tidkrevende og veldig spennende, og vi har gjort hele tegnejobben selv. Vi har en hovedveileder som dytter oss i riktig retning, men ingen fasit. Vi får hjelp og støtte til å ta egne beslutninger. 

- Etter at tegnearbeidet var gjort, kom Holteproduktene inn. Vi har overført de elektroniske tegningene til SmartKalk, og fått alt av beregninger og beskrivelser m.m. Det har vært en utrolig lærerik prosess, selv om det har tatt tid å få alle delene på plass. 
Da vi kjørte ut kalkulasjonen sto alle prisene der; Råbygget med ferdig kledning, vinduer, parkett, ferdig malt gips, fliser etc. Kun kjøkken og bad gjenstår. 
- Vi trenger både KS (kvalitetssikring), HMS og kalkulasjon til hovedoppgaven vår. Når den skal innleveres i mai, er det viktig at alt ser profesjonelt ut. Ved hjelp av Holtes ferdige malsystem får vi en ryddig fremstilling med likt oppsett hele veien. - Alt av fremdriftsplaner vil være på plass, ferdige permer, møteinnkallinger, møtereferater m.m., takket være Byggsafe Total. Og alle kalkulasjoner blir proffe og nøyaktige gjennom SmartKalk.  Vi har til og med fått med vår egen logo, smiler gutta stolt. 

En ide for flere fagskoler?


Elevenes prosjektoppgave ser proff ut

Les mer om Byggsafe Total og SmartKalk her!