Timeføring oppleves ofte som en kjedelig jobb, samtidig som dette er superviktig siden det danner grunnlag for både lønn og fakturaer. Her kommer appen som gjør timeføring både morsom, rask og enkel for deg og dine ansatte.

Du slipper å føre inn timelistene til alle ansatte i Fagtorget fordi dine ansatte nå kan føre timer direkte på sin mobil, uansett hvor de befinner seg.

Appen er tilgjengelig for både iPhone og Android-mobiler og lastes ned fra App Store eller Google Play. Du finner lenkene her!

I forbindelse med lanseringen av appen, har alle vedlikeholdskunder på Fagtorget fått 3 feltbrukere i tillegg til eksisterende brukere. En feltbruker har full tilgang til Fagtorget-appen, men kun en svært begrenset tilgang i Fagtorget. Alle fullverdige brukere har også tilgang til appen med sin eksisterende pålogging. Alle brukere må knyttes til en ansatt for å få logget inn på appen og registrert timer (se pkt. 4 under «Slik oppretter du feltbrukere»).

Samtidig med lanseringen av appen, har vi også forbedret timeregistreringen i Fagtorget.
Administrator har full kontroll over timeføringen. Ingen ansatte kan endre timer som er satt som lønnet eller fakturert, og man kan også enkelt skrive ut og eksportere timedata ved bruk av ulike rapporter.

Slik oppretter du feltbrukere:
Merk!
For å opprette feltbrukere, må du ha registrert ansatte. Dette gjøres under Internkontroll, Ansatte.

  1. Trykk på Admin øverst til høyre i skjermbildet og velg Firma > Oppdater firmaopplysninger
  2. Firmaopplysninger med Generell info åpnes. Trykk på Brukere i samme skjermbilde
  3. Liste over dine brukere i firmaet åpnes. Trykk på Ny bruker for å opprette en ny feltbruker
  4. Fyll ut  brukerinformasjon
    Velg rolle som «feltbruker» og knytt til en ansatt (se rød pil). Uten å knytte til en ansatt, vil denne ikke kunne føre timer


     
  5. Trykk Lagre og en feltbruker er opprettet. Denne kan nå både registrere timer på app og på fagtorget.no


Gå til Fagorget og last ned appen!

Les også: Oppdatert kontrolldokumentasjon og rutiner i Fagtorget!