Ny versjon av Fagtorget med oppdatert faglig innhold!

Fagtorget har nå fått en betydelig oppdatering på det faglige innholdet. Alle maler for rutiner og kontrolldokumenter er faglig gjennomgått, og er også oppgradert til den «nye» teksteditoren for å forenkle redigering og utfylling av skjemaer.

  • 3 nye HMS-rutiner
  • 26 oppdaterte KS-rutiner
  • Alle kontrolldokumentene er gjennomgått iht. gjeldende krav

Endret brukertilgang i ansatt-modul

Etter mange ønsker om å begrense tilgangen til personalinformasjon, har vi nå gjort endringer slik at det kun er administratorer som har tilgang til å se og endre personopplysninger og ansatte-skjemaer. Andre brukere vil ikke ha tilgang til dette, men vil kunne få oversikt over alle ansatte og kan skrive ut telefonliste.

Dersom du har spørsmål, kontakt oss på support@holte.no.