OBOS Prosjekt er en av de lengstbrukende aktørene i uk.no. De er også blant dem som har sendt inn flest ønsker om forbedringer til programmet. Vi har tatt en prat med Tom Kristiansen, prosjekt-/byggeleder og fagansvarlig SHA/Uavhengig kontroll i OBOS Prosjekt AS, Oslo. Han ser fram til den nye oppdateringen av uk.no, og er spent på om hans mer enn tjue innspill har blitt tatt hensyn til. 

Tom Kristiansen forteller at han hørte om uk.no første gang på «Bygg Reis Deg» høsten 2013. Han ble umiddelbart interessert, og kontaktet Holte kort tid etter messen for å få vite mer. – Jeg var allerede blitt spurt om å lage et system som OBOS Prosjekt kunne bruke i rollen som uavhengig kontrollant. Her var det noen som allerede hadde gjort den jobben. Det som tiltalte meg var at Holte hadde et system jeg kunne starte med, slik at jeg slapp å finne opp kruttet på egenhånd.

Hva er du mest fornøyd med i uk.no?
- Jeg er spesielt fornøyd med det at vi kommuniserer via en web-portal. Uansett hvilke enheter vi velger å bruke; pc, nettbrett, telefon, - har vi programmet tilgjengelig til enhver tid på en effektiv og oversiktlig måte. Det å ha et eget system for å utføre uavhengig kontroll, hvor du også får bistand til å gjøre kontrollen riktig, er et viktig verktøy.

OBOS Prosjekt er en stor aktør med mange kontrolloppdrag. Bare i Oslo har de fem personer som driver kontroll, i tillegg har de fagspisser i fem regioner som administrere flere kontrollanter hver. Kristiansen forteller at de utfører et sted mellom 50 og 70 kontroller årlig, for øyeblikket er han involvert i 22 pågående oppdrag, - alt fra ombygging av våtrom i boligselskaper til store nybyggprosjekter.

Tom Kristiansen foretrekker å jobbe papirløst. På kontorpulten har han tre store skjermer som gir god oversikt når han skal gjennomføre uavhengig kontroll. Den midterste skjermen står på høykant for å gjøre det enklere å lese lange lister.

- Jeg jobber papirløst.  Dermed foretrekker jeg også programmer hvor jeg kan notere og kommentere på filene som er mottatt underveis, slik jeg kan i uk.no.

Vinner 1 av 3 kontrolloppdrag
OBOS Prosjekt utfører kontrollerer av prosjektering og utførelse i alle tiltaksklasser og i alle fag, både de obligatoriske kontrollene og eventuelle pålagte kontroller. De tilbyr også sine tjenester til boligselskaper som har prosjekter som trenger uavhengig kontroll. - Vi konkurrerer med foreslåtte foretak fra totalentreprenørene, og vi pleier å vinne 1 av 3 kontrolloppdrag, sier Tom Kristiansen.

Han forteller at han i alle år har vært genuint opptatt av at kontroll må til.
- Det å la håndverksbransjen kun ha egenkontroll, skaper for mange ulikheter. Noen gjør en god jobb, andre gjør ikke det. Det kommer an på hvor seriøs du er. Erfaringen hittil er at det er stor kunnskapsmangel når det gjelder forhold til forskrift. Jeg merker ingen store endringer etter to år som kontrollant. Det er for tidlig å snakke om resultater ennå. Kanskje om to år til. Det er mange feil i rutiner for utførelse og kontroll. De fleste har kun sjekklister, ingen rutiner. Så mange som 60 % har total mangel på rutiner, eller mangelfulle rutiner. Noen vet ikke en gang om foretaket har rutiner.

Viktig å stå imot press
- En utfordring for kontrollanten, kan være å stå imot et massivt press fra foretaket som blir kontrollert på påstand om at de har en feil – hvis de er uenige, sier Tom Kristiansen. - Da må vi enten konkludere med at vi er uenige og melde avviket til kommunen, eller vurdere om avviket i byggesaken er mulig å lukke.

Anbefaler egenkontroll samtidig
- Selve kontrollarbeidet foregår i flere faser. Først skal det kontrolleres at selskapet har rutiner som setter krav til hvordan arbeidet skal gjennomføres og hvordan kvalitetssikringen skal utføres. Rutinen skal også angi hjelpemidler som skal brukes for å kvalitetssikre arbeidet.  Når jobben er utført skal det kontrolleres at foretaket har utført egenkontrollen slik det er beskrevet i rutinen, og at de hjelpemidler den angir er benyttet. Til slutt skal det sannsynliggjøre at kontrollen er utført på byggeplass. Det skal også foretas stikkontroller ute på byggeplass, for å verifisere at det er bygget som prosjektert.

- Det skal vurderes nøye hva som er utført, og tas bilder som dokumentasjon. Jeg pleier å oppfordre entreprenørene til at egenkontrollen og den uavhengige kontrollen utføres samtidig. Det er effektiviserende, tidsbesparende og fornuftig, fordi det da er mulig å ha en god kommunikasjon og om nødvendig korrigere underveis. På den måten er det også enklere å unngå avvikssituasjoner, ved at de faktisk ikke oppstår, sier Tom Kristiansen.

Uk.no hjelper deg i havn
- Jeg vil anbefale alle som skal utføre kontroll å bruke uk.no. Hvis du bruker programmet slik det er ment, vil du dekke alle forskrifter om dokumentasjon og saksbehandling i henhold til krav. Du dekker også kravene til å være kontrollant og dermed også ved fullføring av kontrollen, slik at du ikke har ansvar i tiltaket etter avsluttet kontroll. Dette er en meget viktig sak i uavhengig kontroll. Følges veilederen fra DiBk til punkt og prikke og alt fullføres i uk.no, er kontrollanten ansvarsfri, sier Tom Kristiansen.

- Egenkontroll har derimot entreprenøren selv ansvar for. Derfor er det viktig at du som uavhengig kontrollør ikke utfører egenkontrollen som en tjeneste. Da påtar du deg et klart ansvar, noe som kan koste deg dyrt. Det er viktig å ikke trå feil der. Som uavhengig kontrollant har du derimot intet ansvar etter at kontrollen er avsluttet.

Kontroll er positivt!
Kontroll er en ekstremt viktig funksjon, fordi byggefeil går utover både samfunnet og folks helse. Uk.no er en pakkeløsning som gjør at du har et system å forholde deg til. Programmet er lett å lære seg, og enkelt å bruke. Uk.no fører deg igjennom kontrollprosessen – steg for steg.

Jeg ser virkelig fram til den reviderte utgaven som kommer nå, hvor vi i OBOS Prosjekt har bidratt med mange av våre brukererfaringer gjennom snart to år. Håper de fleste er med, avslutter Tom Kristiansen. 

Les om oppgraderingen av uk.no her!

Gå til www.uk.no her!