Det er flere generasjoner siden Olav Klomsten gikk og smådrømte om å bli elektriker. En tilfeldig episode snudde opp ned på planene. Som 17-åring traff han på en mann som var på desperat jakt etter hjelp til å sette opp et hus. En søvnløs natt senere sto Olav med lua i hånda og sa at han kunne jobbe for tre kroner timen (søvnløsheten skyldtes grubling på om han skulle forlange to eller tre kroner).

Første arbeidsdag stilte han med sin fars hammer og en brukket sag, og dermed var han i gang. Da huset sto ferdig, var han bitt av basillen og tok tømrerutdannelse. I dag har han bakgrunn som byggmester, lærer, sentral godkjenningsveileder, byggesaksekspert og nå også uavhengig kontrollør – en unik og solid fagkunnskap som har gjort han til en etterspurt mann i bransjen.


Olav Klomsten foran en av de mange eneboligene som elevene hans har bygget.

Olav Klomsten har vært Fagtorgetbruker fra dag én. - Jeg er veldig godt fornøyd med Fagtorget, sier han, som selv har kommet med mange innspill til endringer i årenes løp. Innspill som er blitt tatt til følge. - Jeg har en egen forkjærlighet for regelverk, og har spesialisert meg på plan- og bygningsloven. Siden oppstart av reformen i 1997, har jeg hjulpet 
ca 400 foretak innen tømrer-, murer-, rørlegger-, maskin-og stålarbeider med sentral godkjenning. Godt hjulpet av Fagtorget, sier han. 

Olav Klomsten er et kjent fjes på Byggesakskontoret i Trondheim. - Det er et travelt kontor, som for tiden har blant annet en god del ulovlighetssaker. Ved besøk er det mange spørsmål, men også råd og tips om endringer som forventes ved kommende søknader, forteller han. 

Trondheim er gjentatte ganger blitt kåret til Norges beste studentby. Med sine nærmere 200 000 innbyggere inkludert 30 000 studenter, er det mange som trenger tak over hodet. Et stort antall fastboende leier derfor ut rom til studenter. Men regelverk og byråkrati skaper frustrasjon og hodebry, og medfører at mange leier ut ulovlig. Da er det godt å ha Olav Klomsten i nærheten.

Olav Klomsten er opptatt av kvalitet og vil gjerne se resultater. Da han var lærer på tømrerlinja ved yrkesskolen i Trondheim, lot han elevene sine bygge eneboliger. 23 år som lærer har resultert i mange rimelige boliger. En unik læringsprosess som har gjort at en god del av elevene hans i dag er blitt dyktige og velrennomerte byggmestere.

Det er kommunens oppgave å påse at Byggevaredirektivets krav overholdes. Samtidig er det hovedentreprenørens ansvar å kontrollere at underentreprenørene har sitt styringssystem  oppdatert. Olav Klomsten forteller om saker som har havnet i forliksrådet, i tingretten og enkelte også i lagmannsretten. - Det er dessverre mye feil og dårlig kunnskap rundt i bransjen, sukker han, og mener at for tøff priskonkurranse fort skaper lettvinte snarveier.
Olav Klomsten er opptatt av ryddighet og dokumentasjon. Som ansvarlig søker (og uavhengig kontrollør), forlanger han dette. Han starter gjerne med å samle alle foretak som har ansvarsrett til en orientering. Spesielt er han opptatt av at alle aktører skal fotografere samtlige skjulte løsninger før de blir tildekket (ta bilder for å dokumentere jobben trinn for trinn). 
- Enkelte har vært litt skeptiske til dette, men når jobben er gjort er det ofte disse som stolt fremlegger de beste bildene. Lar man det gå sport i det, kan dokumentasjonsprosessen bli en positiv reklame for tiltakshaver, og viktig ved tilsyn fra kommune eller fra Direktoratet for Byggkvalitet. 

- Når jeg nå runder 800 søknader (alle med bruk av Fagtorget som hjelpemiddel) er det svært lite prosjekteringsmateriale som legges fram på byggeplasser før arbeidet starter opp. Ved kontroll fra bygningsmyndighetene er det meget viktig at løsninger kan dokumenteres. Ikke nødvendigvis med sjekk-lister, men med bilder av tiltaket trinn for trinn. Telefonen hans ringer. En ny kunde trenger hjelp til sentral godkjenning av mannen som ikke har tid til å være pensjonist, og som aldri har hatt behov for å markedsføre sine tjenester.


Huset i bakgrunnen er enda et av elevprosjektene hans!

Les mer om Fagtorget her!