Vi har foretatt en faglig gjennomgang av samtlige HMS-rutiner, KS-rutiner og kontrolldokumentasjon i Fagtorget i henhold til gjeldende krav. I den forbindelse er Fagtorget nå oppdatert med reviderte rutiner og sjekklister, samt nytt skjema for kompetansevurdering av innleid foretak. 

Følgende er nytt/revidert:

Oppdaterte og nye HMS-rutiner (erstattet 19 gamle)

 • Rutine for arbeid i kum
 • Rutine for arbeid med og bruk av løfteinnretninger
 • Rutine for arbeider i høyden, bruk av stillas og personlift
 • Rutine for betongblander og tvangsblander
 • Rutine for bruk av motorkjedesag og elektrisk kjedesag
 • Rutine for gravearbeider, graving ved høyspenningsanlegg og bruk av gravemaskin
 • Rutine for montering endring demontering av stillas
 • Rutine for rapportering av brann og ulykke
 • Rutiner for HMS Risikovurdering
 • Rutiner for HMS-arbeid: SHA-plan iht. Byggherreforskriften

Oppdaterte KS-rutiner

 • 01.1 Rutine for organisering
 • 01.2 Rutine for kvalitetssikring og styring av innleide foretak uten egen ansvarsrett
 • 02.1 Rutine for oppdatering av kunnskap om nødvendige lover og forskrifter
 • 03.1 Rutine for håndtering av prosjektdokumentasjon
 • 03.2 Rutine for håndtering av prosjektdokumentasjon for uavhengig kontroll
 • 04.1 Rutine for avviksbehandling
 • 05.1 Rutine for endringer iht. myndighetskrav
 • 07.1 Rutine for ansvarlig søker
 • 07.2 Rutine for ansvarlig prosjekterende
 • 07.3 Rutine for ansvarlig utførende
 • 07.4 Rutine for ansvarlig kontrollerende
 • 08.1 Rutine for kvalitetssikring av eget arbeid (søker)
 • 08.2 Rutine for kvalitetssikring av eget arbeid (prosjekterende)
 • 08.3 Rutine for kvalitetssikring av eget arbeid (utførende)
 • 9.1 Rutine for gjennomgang og oppdatering av kvalitetssikringsrutiner
   
 • Rutine for kvalitetssikring av utførelse av tett klimaskjerm (UTGÅTT)
 • Rutine for kvalitetssikring av utførelse av våtrom iht. TEK10 (UTGÅTT)

Oppdaterte og nye kontrolldokumenter

 • 00 Kompetansevurdering av innleid foretak
 • 00 Kvalitetssikringsplan for prosjektering (NY)
 • 00 Kvalitetssikringsplan for utførelse (NY)
 • 01 Sjekkliste for melding om endring av ansvarsrett (blankett 5186)
 • 01 Sjekkliste for samordning (adm. koordinering) for ansvarlig søker (NY)
 • 01 Søknad om endring av gitt tillatelse (blankett 5168)
 • 01 Sjekkliste for søknad om ett-trinns tillatelse
 • 01 Sjekkliste for søknad om igangsettingstillatelse 
 • 01 Sjekkliste for søknad om rammetillatelse
 • 01 Sjekkliste for søknad om tiltak uten ansvarsrett
 • 01 Sjekkliste forarbeider byggesøknad
 • 02 Sjekkliste for rengjøring av bygg
 • 02 Sjekkliste for styring og kvalitetssikring av innleide (NY)
 • 03 Sjekkliste for prosjektering av stålbygg (NY)
 • 07 Sjekkliste for fuktsikring på våtrom (NY)         
 • 09 Sjekkliste for planlegging og oppfølging av rivearbeider


Les også: Ny app for timeregistrering i Fagtorget! Du får 3 gratis feltbrukere!

Gå til Fagtorget