Søknadsmodulen i eByggesak er fornyet! Søknadsblankettene er skrevet om slik at de skal fungere i alle nettlesere, dette gjelder både tidligere opprettede blanketter og nye. I sammenheng med dette har "Blanketter" blitt eget valg på toppmenyen.

Nye prosjekter opprettes fortsatt under menyvalget Byggesak/Prosjektliste. Gå også hit når du vil velge et annet prosjekt.

 

  • Nye prosjekter opprettes fortsatt under menyvalget Byggesak/Prosjektliste. Gå også hit når du vil velge et annet prosjekt.
  • Prosjektenes søknader finner du under menyvalget Blanketter. Trykk på knappen Legg til for å åpne plukklisten med gyldige søknadsblanketter.
  • I søknadsmodulen har du nå en snarvei til prosjektopplysningene for valgt prosjekt. Trykk på Prosjektnavnet i blått for å åpne prosjektopplysningene. Prosjektopplysningene kan fortsatt også åpnes under menyvalget Byggesak/Prosjektliste.

 

Oppdaterte blanketter for byggesak
eByggesak er oppdatert med nye byggesaksblanketter iht. TEK17. 1.juli kom det ny byggteknisk forskrift, TEK17, og i den forbindelse er også søknadsskjemaer og enkelte blanketter til byggesak endret.

Viktig endring for prosjektering!
I en overgangsperiode fram til 31.desember 2018, kan du velge å prosjektere og bygge etter enten TEK10 eller den nye forskriften, TEK17. Dersom du har prosjektert etter TEK10 og skal søke etter 1.juli 2017, må du opplyse om dette i søknaden. Hvis det ikke opplyses om at du har brukt TEK10, forutsetter forskriften at TEK17 er benyttet.

I blankettene 5153 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett og 5174 Søknad om tillatelse til tiltak, krysser du av for dette i et eget felt øverst til høyre på blanketten(e).

Merk at der TEK10 er benyttet i prosjektering, må de gamle samsvarserklæringene fra 2016 benyttes. Du finner begge samsvarserklæringene i plukklisten for blanketter.