Er du en av dem som bruker unødig mye tid på papirarbeid? Bekymrer du deg for om du har nok kontroll på HMS og KS? Eller føler du at du ikke rekker alt du skal?

Vi i Holte kan hjelpe deg over til den riktige siden av veggen. Den siden hvor det skapes verdier, hvor det tjenes penger og ikke sløses med tid. Våre kunder har allerede gode arbeidsdager og bedre nattesøvn takket være vår programvare og tjenester.

Sjekk ut nedenfor hvordan Holte Kjørebok, Holte FRI og HoltePortalen kan hjelpe deg over til den siden av veggen hvor du helst vil være. 


Holte Kjørebok
Brukervennlig elektronisk kjørebok med innebygget GPS fra kr 99,- pr. måned


Holte FRI
Gratis time- og fakturaprogram – for alltid!


HoltePortalen
Få kontroll med HMS og KS på byggeplassen