Med «nye» Smart HMS/KS som lanseres i mai blir det enda enklere å få en papirløs byggeplass. I denne versjonen, som for øvrig er den største oppdateringen av systemet siden lanseringen i 2013, finner du en rekke spennende og nye funksjoner som gir økt lønnsomhet. 

- Vi har de siste to årene arbeidet med å utvikle et komplett verktøy for å skape en papirløs byggeplass for våre kunder. Den nye versjonen av Smart HMS/KS skal gjøre det enda enklere å utføre HMS- og KS-oppgaver med nettbrett og mobil på byggeplassen, noe som vil skape bedre kontroll og økt lønnsomhet, sier produkteier Anders Reinertsen i Holte.  

Bedre hverdag for prosjektlederne
Med Smart HMS/KS oppnår du flere fordeler som prosjektleder. Gjør du en grundig jobb i planleggingen, får du godt betalt for det senere. Resultater av gjennomførte sjekklister, vernerunder og avvik, registreres i systemet direkte fra byggeplass. Ingen inntasting av data eller skanning av dokumentasjon er nødvendig i etterkant.   - Prosjektlederne vil få en mye enklere hverdag, sier han.   

Ny teknologi vil endre måten mange kommuniserer og jobber på. Byggebransjen er intet unntak. Mobiler og nettbrett er noe alle kan forholde seg til. 
- Min opplevelse er at folk flest ikke er voldsomt begeistret for papirer. Vi har derfor lagt vekt på at dette web- og app-baserte systemet skal være enkelt å bruke. Med systemet følger sjekklister som bidrar til at kvalitetssikring av utførte arbeider lett kan dokumenteres for å unngå reklamasjonssaker. Men seriøse bedrifter må også selv ta ansvar og spesifikt tilpasse disse sjekklistene til eget behov, anbefaler han. 

Avvikshåndtering 
Avviksregistrering ute på prosjektene gjøres enkelt med mobil eller nettbrett. Ønsker du å visualisere hva avviket består i,kan du enkelt ta bilde og knytte dette til avviket før det rapporteres inn til rette vedkommende. På den måten vil du ha full oversikt over innrapporterte avvik både i tekst og bilde. Denne tilleggs-informasjonen vil samtidig gjøre det enklere for deg når avviket skal lukkes.

Nyhet! Systemdokumenter og bedriftshåndbok (web og app)
I den nye versjonen får brukere av Smart HMS/KS tilgang til en ny løsning for håndtering av bedriftens system-dokumenter (rutiner, instrukser m.m.) Det vil si at bedriften på en enkel og oversiktlig måte kan utarbeide, revidere og legge til nye rutiner og instrukser. Er du usikker på hvordan dette utarbeides, inneholder programmet også mange eksempler og maler som kan brukes som utgangspunkt for utarbeidelsen av bedriftens HMS/KS-rutiner.
 
Når rutiner er godkjent eller revidert, gjøres disse tilgjengelig i en elektronisk bedriftshåndbok som de ansatte får tilgang til på web og app. Dermed vil man få optimal versjonshåndtering og tilgjengelighet til enhver tid. 

Vernerunder tilgjengelig på mobil og nettbrett
- Blant nyhetene i denne versjonen er også en svært brukervennlig løsning for gjennomføring av vernerunder, sier Anders Reinertsen. Bedriften vil kunne sette opp ulike maler med temaer for vernerundene. Disse kan planlegges av administratorer i bedriften eller i prosjekter. Planlagte vernerunder kan gjennomføres på nettet og er tilgjengelige for alle brukere via mobilen eller nettbrettet. Resultater fra  vernerundene framkommer i oversiktlige rapporter.

Bedre kontroll skaper økt lønnsomhet
- Det er ingen tvil om at bedrifter vil oppnå mer effektiv HMS og KS ved å innføre papirløs byggeplass. Når man får alle data direkte inn på pc, vil man raskt kunne gjøre nødvendige endringer, rette avvik og rapportere til  byggherren. All viktig informasjon er tilgjengelig digitalt, sier han. 

Myndighetene er svært opptatt av arbeidet med å sikre seriøsitet i bygge-næringen. Smart HMS/KS er et godt verktøy for å etterleve myndighetenes krav. Systemet gjør det enklere å imøte-komme nye regler og tiltak rettet mot byggenæringen, og sikrer den optimale dokumentasjon av gjennomført HMS og KS. 

- Digital informasjon gir også en helt annen mulighet til å lære av tidligere feil for å redusere sannsynligheten for nye. Da er vi i selve kjernen av hva HMS og KS  virkelig handler om, avslutter Anders Reinertsen. 

Gå til programvaresiden for SMART HMS/KS her!

Les også: Enklere dokumentasjon med Smart HMS/KS

Les også: Indus falt for Smart HMS/KS - kjærlighet ved første klikk