Det er ikke fritt frem å erklære ansvarsrett selv om lokal godkjenning er opphevet! Du må ha riktig utdanningsnivå og erfaring etter endt utdanning for å erklære ansvarsrett. Kravet til riktig kompetanse gjelder også ved søknad om sentral godkjenning. Sjekk at du har ansatte som oppfyller kompetansekravene og vær nøye med å bruke dem i prosjektene dine.

Tabell:Dibk.

  • Utdanningen må være relevant for fagområdet foretaket erklærer ansvar for
  • Arbeidserfaringen etter endt utdanning må være relevant for fagområdet foretaket erklærer ansvar for
  • Utdanningsnivå tilsvarende de som er angitt i tabellen kan godkjennes på bakgrunn av fremlagt dokumentasjon.
  • Se detaljer gitt i SAK10 §11

Lang erfaring og for lite utdanning?
Da kan du i tiltaksklasse 1 fortsatt søke kommunen om ansvarsrett i det aktuelle prosjektet jf. SAK10 §11-4 pkt. 6b. Søknaden må skrives som et brev hvor det redegjøres for kompetanse og erfaring som foretaket har.

Lang utdanning og lite erfaring?
Da kan du i tiltaksklasse 1 for søker og prosjekterende fortsatt søke kommunen om ansvarsrett i det aktuelle prosjektet. jf. SAK10 §11-4 pkt. 6a. Søknaden må skrives som et brev hvor det redegjøres for kompetanse og erfaring som foretaket har.

Vær oppdatert - meld deg på kurset Alt du må vite om ansvarsrett

Hjelp til sentral godkjenning? Klikk her!
 

Les også:
To ulike merker for sentral godkjenning, hvilket skal du bruke?