Da Bygningsmyndighetene profesjonaliserte og privatiserte ansvaret i byggesøknadsprosessen på midten av 90-tallet var en av de bærende ideene at involverte aktører skulle dokumentere tilstrekkelig fagkompetanse og praktisk byggeerfaring. Slik er det fortsatt, men i tillegg ønsker man nå å øke kvalitetsstempelet til den sentrale godkjenningsordningen ved at foretakene også må kunne dokumentere at de driver lovlig. Det skal bli enklere å være seriøs.

Vi i Holte har i en årrekke bistått våre kunder i prosessen med å få på plass nødvendige godkjenningsområder. Årlig er vi involvert i mellom 1000 og 1500 søknader om sentral godkjenning eller søknad om fornyelse. For å kunne håndtere dette har vi en svært hardtarbeidende og kompetent fagavdeling som hver eneste dag planlegger, booker og gjennomfører denne typen tjenester. I år har de spesielt mye å gjøre. Det er mange som ønsker å starte 2016 med å ha alt på stell. Vår jobb er å hjelpe deg og ditt firma til å vise hva dere faktisk kan. Det er ofte mer enn man tenker over.

Direktoratet for Byggkvalitet har i pressemeldingen fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet stolt vist fram det nye godkjenningsmerket som innføres etter nyttår. I tillegg har de laget nye nettsider for innsending av søknader som gjør det langt mer oversiktlig for oss å hjelpe deg med dine behov. Vi har i høst fått lov til å teste og gi innspill til denne nye løsningen og ser spent fram til at den går på lufta på nyåret. Da vil vi fortsette vårt kundeløfte til deg og synliggjøringen av at; -Holtekunder er kompetente, samfunnsbevisste og seriøse.

Du kan lese mer om de nye retningslinjene på lenkene nedenfor:

Meld deg på kurs om ansvarsrett her - så er du oppdatert!

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/enklere-a-vare-serios-i-byggebransjen/id2466056/

http://www.bygg.no/article/1257500