Vi jobber stadig med å forenkle og forbedre funksjonene i vår programvare. Da blir det ekstra moro å lansere Smart versjon – 2.1. – med ny og enda mer brukervennlig struktur og oppbygging, som gir bedre arbeidsflyt og oversikt. Nedenfor finner du en oversikt over hva som er nytt.

Dette er nytt i Smart:
Den nye strukturen er inndelt med tre hovedområder: Min side, Prosjekt og Bedrift.

Min side:
Totaloversikt over arbeid hver enkelt bruker er ansvarlig for. Med en «speiling» av apper på web kan alle brukere logge inn for en ytterligere oversikt.

Nyheter:

 • Personlig oppgavestyring
 • Nytt område for opplæring (Videoer og hjelp)


Se video om hva som er nytt i programmet her!


Prosjekt:
Oppsett og oppfølging av prosjektet går hånd i hånd i det nye prosjektområdet. Alt tilknyttet et prosjekt er samlet på ett sted og skaper et perfekt område for den som styrer prosjektene.

Nyheter:

 • Enklere deltakerhåndtering
 • Prosjektkontakter
 • Tildeling av roller på deltakere og kontakter
 • Deltakerapporter (adresselister og prosjekt CV)
 • Nytt oversiktsvindu med oppstilling av prosjektets data
 • Kobling mellom dokumenter og produksjonsunderlag


Bedrift:
Full styring i bedriften for bedriftsledere eller andre som ønsker totaloversikt. Oppsett av system, arbeid med bedriftsrelaterte oppgaver samt oppfølging av data registrert på tvers av prosjektene er bare noe det som det ligger til rette for i bedriftens område.

Nyheter:

 • Enklere tilgangsstyring
 • Oppgradert oversiktsvindu med oppstilling av bedriftens data
 • Forbedret versjonshåndtering av dokumenter 

Dette er nytt i sjekklister, avvik og rutiner:

Sjekklister:

 • Oversikten over egne tildelte sjekklister har fått bedre struktur
 • Kopifunksjon ved oppsett av sjekklister
 • Bedre visning av bilder tatt ved utfylling av sjekklister
 • Ny forbedret rapportløsning for sjekklister

Avvik:

 • Alle brukere har fått egen oversikt over egne avvik
 • Alle bedriftens avvik, inkludert avvik fra alle prosjektene, er samlet i bedriftsdelen av systemet
 • Forbedret avviksskjema
 • Ny rapportdesign

Rutiner:

 • Mindre forenklinger i oppsettet av rutinehåndbøker
 • Oppdaterte rutinemaler:
  Med den nye versjonen følger også oppdatert faginnhold. Holtes maler for KS-rutiner er oppdatert i henhold til siste endringer i plan - og bygningslovgivningen. HMS-rutinene er oppdatert med nye krav for montering, demontering og endring av stillaser.

 

Dette er nytt i Smart Time og Smart Faktura

Time

 • Avspasert tid vises på månedsrapporten
 • 2 desimaler i timeregistreringen
 • Kan spesifisere hvor mange timer en ansatt arbeider over forskjellige perioder.
 • Ansattfilter i kostnadsrapporter
 • Kostnader i Visma Lønn eksport
 • Pivot rapport for avanserte brukere
 • Felles topptekst i rapporter
 • Kan spesifisere konto på lønnsart som brukes i fakturaeksport
 • Ny app for iOS tilpasset dages devices

Faktura

 • c/o adressefelt på faktura
 • Kan spesifisere hvordan kid nummer skal se ut


Sjekk alle modulene i vårt papirløse bransjesystem her!