Mange tenker kanskje at det er bare å sette i gang med garasjebygging etter 1. juli, så lenge garasjen ikke overstiger 50 kvadratmeter. Sjekk hva du har lov å bygge på eiendommen før du setter i gang.

Dette kan du bygge uten å søke: 

  • Garasjen/bygget kan være inntil 50 kvadratmeter
  • Det må være minimum 1,0 meter fra garasjen til nabogrensen, og minimum 1,0 meter til huset eller annen bygning på tomten din
  • Garasjen kan ikke ha kjeller
  • Garasjen kan bare ha en etasje, men kan ha et mindre oppbevaringsloft
  • Maksimal mønehøyde er 4,0 meter
  • Maksimal gesimshøyde er 3,0 meter
  • Garasjen må ikke bygges over eksisterende vann- og avløpsledninger
  • Når bygget er ferdig: Gi beskjed til kommunen når garasjen eller hageboden er ferdigbygd, slik at den blir tegnet inn i kommunens kartdata.

​Kilde: Byggesaksnøkkelen

Og husk å sjekke at garasjen tilfredsstiller reguleringsplanen for eiendommen, vegloven og annet regelverk som kan føre til at garasjen allikevel blir søknadspliktig.

Les også: Slik sjekker du om du kan bygge uten å søke