Nå kan du sette i gang en rekke byggetiltak uten å måtte søke.

Etter 1. juli kan du bl.a - uten å søke kommunen - sette i gang oppføring utbygging av frittstående garasje på inntil 50 kvadratmeter, én meter fra nabogrensa.

MEN! Husk at garasjen må følge alle lover og regler, og at det er ditt ansvar å sjekke at garasjen ikke kommer i konflikt med kommunens arealplaner, vegloven eller annet regelverk. Dersom det er forhold i arealplan eller annet regelverk som legger hindringer for garasjen, vil denne allikevel ikke kunne oppføres uten søknad til kommunen.  

Du må derfor undersøke hva du har lov å bygge på eiendommen din før du setter i gang.

Ny veileder i byggesak
For første gang siden utgivelsen av den populære veilederen Byggesaksnøkkelen, lanseres den nå på nett. Med nye Byggesaksnøkkelen kan du enkelt få oversikt over byggetiltak som er unntatt søknadsplikt, samt tilgang til endringer i lovtekst og søknadsblanketter gjeldende fra og med 1.juli 2015.

Alt samlet på ett sted
I Byggesaksnøkkelen er alt du trenger å vite om byggesak samlet på ett sted. Byggesaksnøkkelen er en veileder i byggesak som samler krav og forklaringer gitt i plan og bygningslovgivningen, og byggesaksforskriften med veiledning. I tillegg inneholder Byggesaksnøkkelen oversikt over hva som skal fremskaffes av informasjon før utarbeidelse av søknad, eksempler på utfylte standardiserte søknadsblanketter, gode tegninger og situasjonskart, samt eksempler på hva som kreves av dokumentasjon og vedlegg for ulike typer tiltak.

Før du bygger
Før du begynner å bygge må du gjøre deg kjent med hvilke arealplaner som gjelder for eiendommen og hva du har lov til å bygge på tomta. Reguleringsplanen kan du skaffe fra kommunen og finnes ofte på kommunens nettsider.

Snakk med naboen. Selv om du ikke må sende ut nabovarsel, kan det være smart å informere naboen om byggingen.

Pass på at du ikke bygger ulovlig
Finn ut hvor mye og hvor stort du har lov til å bygge på tomta di, altså hvilken utnyttingsgrad som gjelder på din egen tomt. Finn ut om du må ha tillatelse fra andre myndigheter før du starter bygginga. Sjekk veiloven, jernbaneloven og annet regelverk slik at du bygger lovlig i forhold til vei, avkjørsel, jernbane og lignende.

Dersom bygget føres opp uten søknad til kommunen, og det viser seg i etterkant at dette er i strid med reguleringsplan eller annet regelverk, kan bygget kreves revet.


Les også: Skal du bygge garasje i sommer? Dette kan du bygge uten å søke!