Ny løsning for styring av systemdokumenter

For å sikre at oppgaver gjennomføres i tråd med bedriftens forventninger, er det viktig med tydelige systemdokumenter (rutiner, instrukser, beredskapsinformasjon m.m.). Med Holtes nye system for utarbeiding og revisjon av systemdokumenter, blir det enklere for din bedrift å sikre seg de riktige versjonene og gjøre disse tilgjengelig for de ansatte. Når systemdokumentene publiseres til en web- og appbasert bedriftshåndbok, kan alle involverte få nødvendig tilgang uansett hvor de er.  

Ny webløsning for vernerunder

Vi i Holte har utarbeidet en helt ny webløsning for planlegging og gjennomføring av vernerunder. Med denne kan din bedrift lage egne maler med både temaer og predefinerte avvik. Vernerunder kan planlegges for prosjekter eller for bedriften, og enkelt gjennomføres av den som har ansvaret. Webløsningen for vernerunder fungerer både på mobil og ved innlogging på smart.holte.no. Alle avvik registreres i avviksregisteret.

Les mer om SMART HMS/KS her!