I tillegg til en ny og forbedret versjon, har Holte nå lansert en helt ny App for Android for programmet Smart Time.

Brukerne har etterspurt en App tilpasset Adroid, og den er nå lansert. Dersom du har lisens på Smart Time, er det bare å laste ned Appen fra din telefon eller nettbrett,så er du i gang.


I tillegg til denne Appen, har det blitt gjort en forbedring av kostnadsrapporten, samt noen feilrettinger.