Elevene på Fagskolen i Oslo og Akershus er morgendagens konstruktører, prosjektledere og rådgivere. Dette er folk med byggeteknisk bakgrunn som har valgt å gå tilbake til skolebenken et år for å spesialisere seg. Skolen tilbyr landets første BIM*-linje, og søknadsmassen er stor. Her lærer elevene å tegne, modellere (konstruere) og ikke minst kalkulere bygg. Sistnevnte ved hjelp av SmartKalk fra Holte. 

SmartKalk - et viktig verktøy 
I splitter nytt bygg ved Økern i Oslo, Kuben, holder lærere og elever hus. Faglærer i BIM, Magnus Edvardsen, ønsker varmt velkommen og forteller om stor trivsel og høyt læringstempo. 


Faglærer i BIM, Magnus Edvardsen, er imponert over SmartKalk fra Holte.

Fagskolen bruker SmartKalk som en del av undervisningen. Studentene lærer praktisk bruk av BIM-verktøy, og disponerer et bredt spekter av ulik programvare. - Her har vi alle de store programmene, forteller Magnus, og legger til at skolen skreddersyr undervisningen ut fra hva markedet etterspør.
- SmartKalk er et viktig verktøy for oss i undervisningen. Vi starter opp med grunnleggende manuell kalkulering for først å kjenne på hvordan det fungerer. Enkelte har ingen kalkulasjonserfaring fra før og det er viktig å se hvor mye arbeid dette utgjør manuelt. Det er først da man forstår hvor smart SmartKalk egentlig er. De som synes SmartKalk er aller morsomst, er de som har drevet kun med manuell beregning tidligere. De tenner helt!
Den største utfordringen for studentene er å lære seg nøyaktighet. Skitt inn, blir skitt ut. Hvis de roter i tegningen blir det helt umulig å kalkulere. Derfor er små steg i starten viktig. Tempo øker med mestringsgrad.  
- Det som kanskje imponerer studentene mest med SmartKalk, er all informasjonen koblet til varenummer som de kan høste ut.
FDV-dokumentasjon, monterings- veiledning, NS-beskrivelser og postkalkyle. Absolutt alt man trenger. Her er det høy «wow-faktor»!

Kreativiteten blomstrer
I skreddersydde klasserom med storskjermer og glass-skyvedører er det hektisk aktivitet. Ivrige hoder sitter dypt konsentrert. Raske tastaturer klaprer, tredimensjonale bygg snurrer på skjermene, løsninger diskuteres. Studentene har nettopp avsluttet en omfattende semesteroppgave,  et kalkula- sjonsprosjekt som lærerne nå er i gang med å evaluere. 

- I disse prosjektene kommer det fram utrolig mye kreativitet. De flinkeste «får til ting» med programmene som jeg ikke en gang tror de var tiltenkt. Det er veldig spennende å se. Vi lærerne lærer også mye av besvarelsene deres.
Mange av skolens studenter kommer fra høyere utdanning.  Etterpå går de aller fleste ut i spennende jobber.  Med et par års byggeteknisk bakgrunn, noen års praktisk erfaring og til slutt spesialisering innen BIM,  har de et solid fundament. Mange får raskt ledende stillinger hos store aktører i entreprenørbransjen.  
Etter endt skoleår, står de store aktørene i entreprenørbransjen i kø for å sikre seg kandidatene. Også rådgivere og arkitektfirmaer er aktivt på banen.  Bare ferdighusprodusentene glimrer med sitt fravær. – Hvor blir det av disse?, undrer Magnus Edvardsen. 
- Vi savner at boligprodusentene kommer på banen. Her er fagfolkene de trenger! De er velkommen innom til en prat. Jeg tror at de første som forstår at de kan plukke kandidater her hos oss, har mulighet til å gjøre gode penger på det. 

Pionerer innen BIM
Fagskolen i Oslo og Akershus er pionerer i Norge innen BIM, og er aktivt med i et Skandinavisk samarbeid. Til høsten starter ny BIM-linje opp på Kongsberg også. Læreren som skal lede undervisningen der, var selv student i Oslo i fjor. Magnus Edvardsen forteller at de også 
har et nettbasert forum; www.bimfag.no.  Her ligger mye brukererfaring samlet. Dette er ikke minst en god læring for studentene om hvordan man skal formulere spørsmål for support. Forumet er åpent for alle.


Studentene Anders Frogner og Axel Udland synes koblingsmalene i SmartKalk er veldig spennende. Her blir riktig gulv koblet opp mot riktig vegg - og deretter kalkulert.

*BIM står for Building Information Modelling eller Bygningsinformasjonsmodellering på norsk

Les mer om SmartKalk her!