Blir du vinket inn til tollkontroll på grenseovergangen fra Charlottenberg, kjører du først inn i et filtreringsbygg. Har du noe å fortolle, går ferden videre inn i kontrollbygningen. Det er WITO AS som har bygget denne strømlinjeformede tollstasjonen. På oppdrag fra Statsbygg for Toll- og avgiftsdirektoratet. Anbudet ble kalkulert i SmartKalk fra Holte.

Foto: Raymond Nerby/Anne Merete Moe


Magnormoen kontrollstasjon

I Hedmark fylke, så langt øst som det er mulig å komme uten å snuble over svenskegrensen, ligger Skotterud, tettsted og administrasjonssenter i Eidskog kommune. Og her, midt ute i naturen i en ombygget låve, holder entreprenørfirmaet WITO til. Ved første øyekast virker det stille i den rødmalte bygningen. Men det skyldes nok at flesteparten av de 44 ansatte er ute på oppdrag. Daglig leder Steinar Grønnerud forteller om en omsetning på 85 millioner og nærmest fulle ordrebøker, foreløpig ut 2012. 
Steinar inviterer på kaffe, og straks dukker også prosjekt-leder Raymond Nerby opp. Vi sitter rundt et massivt, egen-produsert møtebord, som må være landets mest solide.  Soliditet er noe som preger hele virksomheten. WITOs gode navn og rykte gjør at de stadig blir forespurt om å prise ulike anbud. –Vi er en kvalitetsleverandør, sier Steinar.

Raymond er den som har ansvar for anbudene, og forteller at SmartKalk fra Holte er et utmerket verktøy. – Enkelte anbud har vi definitivt vunnet på grunn av SmartKalk. Når konkurrentene våre kommer med håndskrevne priser på gule lapper og vi står der med detaljerte rapporter, har vi vunnet selv om vi har vært litt dyrere. Det handler mye om sikkerhet for kunden og at de føler seg trygge på hva som blir levert. 

Mange muligheter med SmartKalk
WITO har vært kunde hos Holte i ti år. Det startet med Fagtorget og Byggsafe Total, og Holte Anbud som etter hvert ble SmartKalk. – En stor fordel med SmartKalk er at det er brukervennlig, og at systemet har en database hvor du finner alt du skal prise (Holtes prisbase).
Tilleggsmodulene er også viktige. Det er også interessant at det som en forlengelse av SmartKalk finnes SmartProd. Med denne kan du fortsette fra kalkulasjonen og inn i planleggingen av prosjekter, og følge opp framdriftsmessig under utførelse, sier Raymond. 

- Sammenliknet med standard regneark har SmartKalk mange fordeler. Istedenfor tidkrevende manuell oppdatering av priser, gjør Holte hele jobben for oss. Systemet er også fleksibelt og er veldig enkelt å justere, f.eks. til riktig markedspris i det området jobben skal gjøres. Når du har kalkulert i SmartKalk har du i teorien hele FDV-dokumentasjonen ferdig. Du har hele stoffkartoteket klart (HMS sikkerhetsblader), du har mye av egenkontrollen ferdig. 

På toppen kan du laste ned ferdig monteringsanvisning for alle produkter, ut fra NOBB-numre. Alt dette er enormt tidsbesparende, og gjør at vi kan bruke tiden på annet enn å kalkulere, sier Raymond. 

Bedre oversikt og kontroll
- SmartKalk gir full oversikt over hvor mye vi har beregnet i timer og materialer til enhver tid. Tallene stemmer med virkeligheten. Vi er produsent for en ferdighuskjede som har egne kalkulasjonsprogrammer, men vi legger også disse husene inn i SmartKalk. Dette er for å få bedre oversikt og kontroll, forteller Steinar.

En virkelig smart funksjon, er at du kan laste inn NS 3459-filer, såkalte XML-filer, sier Raymond. - Når vi får forespørsel fra profesjonelle, får vi ofte en GProg-fil som vi konverterer til XML-fil, eller vi får en ferdig XML-fil som vi kan laste rett inn i SmartKalk. Dermed er beskrivelsen 100 % ferdig på et blunk.  

- Med SmartKalk er det mye enklere å kvalitetssikre jobbene vi gjør. Det blir stadig strengere krav fra myndighetene på dokumentasjon m.m. og prisene endrer seg. Da er det godt å ha et system som blir oppdatert hele tiden. Ved å lagre tidligere utregninger i systemet, kan disse brukes som mal ved utregning av tilsvarende prosjekter senere, opplyser Steinar.  

Wito vant prestisjeprosjekt
Raymond forteller at Magnormoen kontrollstasjonen er et anbud WITO vant med SmartKalk. - Statsbygg, på oppdrag fra Toll- og avgiftsdirektoratet, inviterte til anbud, men først måtte vi gjennom prekvalifisering. Vi er veldig stolte og takknemlige for at vi fikk dette prestisjeprosjektet. Vi var spente på å bygge for Statsbygg, men det gikk kjempefint. Statens vegvesen kom også inn i prosjektet etter hvert, og prosjektet ble utvidet med bl.a. vekt og bremseprøve-stasjon for kontroll av trailere. 

Etter 8 måneder, sto tollstasjonen klar, i mars 2011. Et filterbygg på ca 600 m2 og selve kontrollstasjonen som er på ca 1500 m2, med kontrollhall, kontorer, visitasjonsrom m.m. Dette er Norges nest største grenseovergang. 

Entreprenør med stor pågang
WITO regner ca 100 anbud i året med SmartKalk, og vinner stadig. - Vi er i gang med et boligprosjekt på Kongsvinger; 10 tomannsboliger, + garasjer og fellesrom. Vi vant også et anbud på en Kiwi-butikk på 1000 m2 her på Skotterud. Det er mye å gjøre og det nærmer seg fulle ordrebøker. Vi brukte forresten også Holte da vi søkte og fikk innvilget ny sentralgodkjenning nylig, avslutter Steinar.  


Steinar Grønnerud og Raymond Nerby er enige om at SmartKalk er et viktig verktøy.

Les mer om SmartKalk her!