Kilde: Arbeidstilsynet.no | 04.06.15

Arbeidstilsynet, Skatteetaten, Politiet, Oslo kemnerkontor og NAV Kontroll gjennomførte i slutten av mai flere felles kontroller av byggeplasser i Oslo og Akershus. Kontrollørene traff over 247 ansatte i 116 forskjellige virksomheter på 25 byggeplasser. Det ble funnet en rekke mangler.

Arbeidstilsynet stanset farlig arbeid på fem byggeplasser, inndro ni byggekort og ga 29 pålegg om manglende byggekort. I tillegg er det blitt innhentet informasjon fra alle arbeidstakerne om lønn og øvrige arbeidsvilkår. Opplysninger fra de ansatte som kan tyde på at det foreligger sosial dumping blir fulgt opp overfor arbeidsgiverne i etterkant. NAV Kontroll vil utrede fem saker videre for mulig trygdesvindel.

Skatt øst og kemneren avdekket at de kontrollerte virksomhetene hadde totalt ca. 10 millioner kroner i ubetalt merverdiavgift, forskuddsskatt og arbeidsgiveravgift. Det var også manglende registrering i Arbeidstaker- og arbeidsgiverregisteret for hver fjerde arbeidstaker, og hver tiende utenlandske arbeidstaker som ble ID-kontrollert manglet skattekort.

- Dette er alvorlige feil. Vi ser at der det er brudd på et regelverk er det gjerne også brudd på andre regelverk. Det er mange indikasjoner på svart arbeid og omsetning. Gjennom slike felles kontroller ønsker vi å få stanset de useriøse virksomhetene. Til sammen rår etatene over en rekke virkemidler som gjør at vi forhindrer at mennesker blir utnyttet i arbeidslivet og at store verdier blir unndratt fellesskapet, sier tilsynsleder Cathrine Prahl Reusch i Arbeidstilsynet, som koordinerer kontrollene.

- Måten vi har organisert oss på, gjennom tverretatlig samlokalisering i Oslo City, gjør oss bedre i stand til å følge opp de kontrollerte foretakene på en mer slagkraftig måte, sier seksjonssjef Bjørn Marhaug i Skatt øst.
 

Les også: Papirløs byggeplass med Smart HMS/KS

Les også: Tilsyn fra Arbeidstilsynet