Med denne enkle og brukervennlige appen kan du føre timer, registrere avvik, gjennomføre vernerunder, lage notater og opprette bildedokumentasjon direkte på mobil eller nettbrett, uansett hvor du befinner deg.

Timeregistrering
Registrer medgått tid på prosjekter på mobil eller nettbrett og send timene inn til Byggsafe Total (kontoret). Her blir alle timedataene fordelt på den enkelte ansatte, dato, prosjekt, aktivitet og tidsart.

Avviksregistrering
Med appen kan du enkelt registrere avvikene i prosjektet og overføre disse til kontoret. Legg gjerne ved bilder. Avviksskjemaet opprettes automatisk i Byggsafe Total og blir samtidig overført til handlingsplanen.

Notat med bildedokumentasjon
Notater er et svært nyttig verktøy for å kunne lage et kort notat på prosjektet, gjerne med tilhørende bilder. Notat kan derfor brukes til mye, f.eks. til huskelapper og for å dokumentere utførelse på byggeplassen. Når notater og bilder sendes inn, vil disse opprettes automatisk under Tilleggsdokumentasjon på valgte prosjekt i Byggsafe Total.

Vernerunder
Et godt verktøy for gjennomføring av vernerunder i prosjektene. Punktene som blir merket som avvik (rødt) vil automatisk bli overført til handlingsplanen i prosjektet for videre oppfølging.
                 

Bruk bestillingsskjemaet til høyre på denne siden og registrer bedriftens kontaktopplysninger. Du vil motta brukernavn, passord og videre veiledning fra lisensavdelingen så snart tilgangen er opprettet.

Last ned appen her!