Med denne enkle og brukervennlige appen kan du føre timer, lage notater og opprette bildedokumentasjon direkte på mobil eller nettbrett, uansett hvor du befinner deg.

Timeregistrering
Registrer medgått tid på prosjekter på mobil eller nettbrett og timene kommer automatisk inn i Fagtorget. Her blir alle timedataene fordelt på den enkelte ansatte, dato, prosjekt, aktivitet og tidsart.

Notat med bildedokumentasjon
Notater er et svært nyttig verktøy for å kunne lage et kort notat på prosjektet, gjerne med tilhørende bilder. Notat kan derfor brukes til mye, f.eks. til huskelapper og for å dokumentere utførelse på byggeplassen. Når notater og bilder sendes inn, vil disse opprettes automatisk under Notater i Prosjektkontroll.

Bruk bestillingsskjemaet til høyre på denne siden og registrer bedriftens kontaktopplysninger. Du vil motta brukernavn, passord og videre veiledning fra lisensavdelingen så snart tilgangen er opprettet.

Last ned appen her!