Forvaltning er et oversiktlig og brukervennlig program for planlegging og oppfølging av forvaltnings–, drift– og vedlikeholdsoppgaver knyttet til bygg og eiendom. Med dette programmet kan du på en effektiv måte registrere og planlegge forbedringsaktiviteter og utbedringer på bygg og bygningsdeler.

Enten du er styreformann, daglig leder, eiendomssjef, teknisk sjef, driftsjef, formann eller operativ i drift og vedlikehold, har du alltid behov for å ta gode beslutninger relatert til forvaltning, drift og vedlikehold av eiendomsmassen.

Forvaltning gir deg en unik mulighet til å registrere den informasjonen du trenger for å ta riktige beslutninger.

Lønner seg når du ønsker å:

  • få slutt på papirbruk og gule lapper
  • bygge opp et eiendomsregister og et tegningsarkiv
  • få bedre oversikt over dine leverandører og serviceavtaler
  • få nyttige kostnadsdata for hvordan du kan drive effektiv bygningsforvaltning
  • koble tiltak og arbeidsoppgaver til det enkelte vedlikeholdsobjektet
  • utarbeide oversiktlige vedlikeholdsplaner baser på oppslag i Holte FDV-nøkkelen
  • sette opp en regelstyrt arbeidsflyt som sikrer rask og effektiv behandling av av­vik og behov
  • få bedre oversikt og kontroll over dine oppgaver med innebygd påminnelsesfunkjon
  • hente ut gode rapporter og lister som grunnlag for bedre beslutninger

Tilleggsmoduler:
Forvaltning kan kjøpes med tilleggsmodulen Prosjektoppfølging. Dette er en økonomistyringsmodul for budsjettering og føring av ordre og bilag knyttet til FDVU aktiviteter på bygg- og eiendom. Denne modulen gir deg full økonomisk kontroll over byggeprosjektet.