Mangelfulle søknader vil skape forsinkelser i behandlingstiden. Kommunene ber ofte om tilleggsdokumentasjon, de returnerer søknaden, eller i verste fall avslår din rett som ansvarlig søker. Holte har utviklet programmer og bøker som forenkler og kvalitetssikrer hele byggesaksprosessen iht gjeldende krav i Plan- og bygningsloven.


 

Med alle søknadsskjemaer og kontrollplaner lett tilgjengelig blir arbeidet med byggesøknader enklere og raskere. På denne siden finner du vår programvare og bøker for utarbeidelse av byggesøknader.

Kontakt oss for mer informasjon! 
Ring oss på 45 50 60 70 eller send oss e-post på post@holte.no